yamun cyber-tasàunt n tsekla n Tmaziàt

 

ayamun

cyberrevue de littérature berbère

 Numéro 22    Janvier 2006

30 pages 

Retour à Bienvenue

 

 

 

Les polices de caractères (  Arial unicode MS, Doulos, Gentium ) peuvent être téléchargées depuis le web, ou en cliquant ici : http:/ayamun.ifrance.com/Fontes amazighes.zip

 

Retour au Numéro 22 en PDF

                  

Sommaire 

 

 

 

Retour au titre

Sommaire:           

 

1°)  Le texte en prose: Extrat de « Tchekov s teqbaylit » de Mohand Ait-ighil  

2°)   En guise d'article: une critique littéraire  par D.Abrous

3°)  L'entretien:  Interview  de FERHAT MHENNI   par  R. HITOUCHE et A.RABHI, Revue AZAR , 05 Mai 1989

4°)  Le  texte rare : ( extrait de « Articles de dialectologie  berbère »  par ANDRE   BASSET : L’anticipitaion en berbère

5°)  Le poème:  une autre version kabyle d’une fable de La Fontaine par YAS,, entre1948-1950, (3ème spécimen)           

6°)  Adresse de messagerie électronique                         

 

 

 

 

Retour en haut

 

Numéro 22    Janvier 2006                                                                                       

 

Le texte en prose:

 

Tukkist seg  « Tchekov s teqbaylit » sγur Mohand  Ait-Ighil

 

 

 

 

Asayes 1u

(Wrida - Lwaliya)

 

            Wrida, teqqim teṭṭef gar yifassen-is aceṭṭiḍ tseffeḍ imeṭṭi deg wallen-is, tesikkid deg tteswira.

Lwaliya - Ur ilaq ara  a tamɛallemt a txedmeḍ akka, thelkeḍ deg yiman-im. Wid i m-d-yezzin d tirni zzhan, ula d amcic-im atan itesḍaḍ igḍaḍ. Ma d kem, tettɣimaḍ da, tetettruḍ ɣef lbext-im. Tettuḍ ddunit, teɛreq-am tudert yelhanUr ẓriɣ ma tecfiḍ, qrib aseggas ur teffiɣeḍ.

Wrida, tnehheq - Akka d asawen daɣen, ur teffɣeɣ ara. Ini-yi-d acuɣer ara ffɣeɣ ? Segmi rran timedlin fell-as, tudert terwel fell-i. 

Lwaliya - Wiyi, ur llin d imeslayen ilaq a d-yini yiwen. Iwah ! Iwah ! Argaz-im yemmut, ayen irab Rebbi ad yezri. Ma d netta nessaram ad yaɣ amḍiq deg temsunt. Ma d kem, ilaq a temagreḍ tilawt. Deg yimeṭṭi ur telli lfayda, acḥal tebɣiḍ ttru, d kem kan ara tent-yaɣen. Ula d nekk, tameṭṭut-iw temmut, ttruɣ ayen ilaqen fell-as, walaɣ maççi d nekk kan i wumi temmut tin ḥemleɣ, ladɣa cemmreɣ ɣef yiɣallen-iw bdiɣ axeddim. Akken i m-nniɣ ur trebbḥeḍ kra deg yimeṭṭi. Tettuḍ lǧiran d tirniur tettruḥuḍ ɣur-sen tugiḍ tirza-nnsen. Ula d lqec-nni n twaffɣa, anagar i yesleḥ d uççi i yiɣerdayen. Mekti-d ussan yelhan tekkiḍ d wergaz-im, mekti-d tiẓeṭ n ddunit d yemdanen-is yelhan. Ilaq medden ad walan ccbaḥa-m, ur tettu ccbaɣea n temẓi tzerri.

Wrida - Ttxil-k a Lwaliya, ur yi-d-ttmeslay ɣef lecɣal-a. ma d nekk, friɣ d yiman-iw, seg wasmi yemmut wergaz-iw, tudert tuɣal d taberkant gar wallen-iw, iram-is d arzagan. Ḥulfaɣ iman-iw ddreɣ i wuççi, ur telli lfayda. Gguleɣ ur ffiɣeɣ berra alamma zzwaren iḍarren. £as deg laxert i yella, ilaq ad iwali acḥal i t-ḥemleɣ.

Lwaliya - A teffɣeḍ a twalaḍ medden, nutni a kem-id-walin. Ma tebɣiḍ ad bredɛeɣ aɛudiw

Wrida - Aah !

Lwaliya - Acu kem-yuɣen a tamɛallemt ? Yella kra i d-nniɣ ?

Wrida - D tidett yeɣemel iɛudiwen-is ! D netta kan i ten-irekkben mi ara d-yerzu ɣer wexxam n lǧiran

Lwaliya - Yif limer tuɣeḍ abrid n tudert, tkemleḍ aqdac n wayen i d-yeǧǧa ur s-ikemmel ara, ula d netta akka ara yestaḥla.

                  Ad seqrebben ɣef tewwurt.

Wrida - Ruḥ wali d anwa wa. Tiniḍ-as ur bɣiɣ ad waliɣ yiwen.

                  Ad yeffeɣ Lwaliya ad yuɣal.

Lwaliya - D yiwen lǧar, Si Belqasem, yebɣa ad yemlil yid-m. Akken kan nettmeslay ɣef tẓuri, ata bdan-d ttasen-d.

Wrida - Tenniḍ-as ur bɣiɣ ad mlileɣ yiwen ?

Lwaliya - Nniɣ-as, yugi ad iruḥ.

Wrida - Ur ttemlileɣ ula d yiwen

Lwaliya - Sfehmeɣ-t akka, maca yugi ad isel.

Wrida - Siwel-as-d !

  

 

Asayes w2

(Wrida - Lwaliya - Si Belqasem)

 

Si Belqasem, i Lwaliya - A yir ccetla, tesuguteḍ aṭas wawal (iwala Wrida) Massa ! Wissen ma tecfiḍ fell-i neɣ ala, nekk d Si Belqasem, lǧar-im. Sulef-iyi ma rwiɣ-am tanafa, maca ilaq ad mmeslayeɣ yid-m.

Wrida - Acu tuḥwaǧeḍ ɣur-i ? Ruḥ sfiqed i yixeddamen a Lwaliya (ad yeffeɣ).

Si Belqasem - Argaz-im, ad yaɛfu Rebbi fell-as, i ssneɣ acḥal-aya, reḍleɣ-as isurdiyen, yemmut ur ten-id-yerri. A m-d-iniɣ ula d nekk tusalayeɣ, ilaq ad rreɣ areṭṭal i d-xedmeɣ ɣer lbanka, ata acuɣer i d-usiɣ. Ad sutreɣ deg-m a yi-ten-id-terreḍ ass-a.

Wrida - Mi s-treḍleḍ isuqrdiyen, acu yexdem yessen ?

Si Belqasem - Yuɣ-d zerriɛa.

Wrida - Akken twalaḍ, maççi d nekk i ilethan s tedyant-a n yisurdiyen. Ma tweɛɛaḍ uɣal-d azekka, ad mmeslayeɣ fell-ak i uxeznaǧi-nneɣ.

Si Belqasem - Ur zmireɣ ad rnuɣ ddqiqa, ilaq ad awiɣ isurdiyen tura. Lbanka ur tettraǧu yiwen.

Wrida - Amek ?

Si Belqasem - Ma ur xelseɣ, a yi-kksen akal rehneɣ.

Wrida - Tsebreḍ aṭas-aya, yeggra-d yiwen wass ur tezmireḍ a ternuḍ ?

Si Belqasem - Nekk, zemreɣ, ma d lbanka tesawal s lkewaɣeḍ, ur tezmir a ternu nnig wayen newɛed. ma d isurdiyen uḥwaǧeɣ-ten ass-a.

Wrida - Ma d nekk, ɣas sulef-iyi, ur zmireɣ a k-xelseɣ ass-a.

Si Belqasem - Nekk daɣen ur zmireɣ ad sebreɣ ar azekka.

Wrida - Acu ara xedmeɣ ? Qqareɣ-ak ulac asexnaǧi ara k-ixelsen. Ur zmireɣ a k-xelseɣ nekk.

Si Belqasem - Ur tezmireḍ a yi-tselseḍ ?

Wrida - Ur zmireɣ

Si Belqasem - D wa i d awal-im aneggaru ?

Wrida - D wa !

Si Belqasem - Ulac tindemmit ?

Wrida - Ulac !

Si Belqasem - Atan cfiɣ ɣef yimeslayen-im (ad yezdi lqed, ad yecneq tuyat). Akka rnan qqaren-d sɛu laɛqal Ma rniɣ kra ad cergeɣ iceṭṭiḍen-iw. Kra win i wumi ttalaseɣ jbiɣ ɣur-s, ula d yiwen ur yi-xelles, rniɣ xesreɣ isurdiyen deg kerru n tkerrusinnwiɣ mi d-rziɣ ɣur-m a tfehmeḍ a terreḍ ayen reḍleɣ i wergaz-im

Wrida - Sfehmeɣ-k-id, ma tebɣiḍ a tsebreḍ kra ar d-yekcem usexnaǧi, a lxir a rrbeḥ, neɣ ma ulac kra ur t-id-nenni.

Si Belqasem - Idrimen reḍleɣ-ten i wergaz-im, maççi i usexnaǧi. Tura mi yemmut, a s-yaɛfu Rebbi, d kem ara yuɣalen deg wemḍiq-is, maççi d asexnaǧi-nnwen. Nekk, akka i sefrayeɣ lumur.

Wrida - Ugaɣ bezzaf tqebḥeḍ, ay argaz n medden.

Si Belqasem - Ḥmed Rebbi ur d-griɣ ara afus-iw a m-fkeɣ tiɣrit.

                  Ad teffeɣ Wrida s tugdi.

 

 

Asayes w3

(Si Belqasem)

 

Si Belqasem - Wali tura, anda bniɣ ɣef tixsi i nsiɣ bla imensi. Ula d tamattart-a, wali amek i yi-d-ttarra awaltɣil-iyi d amattar i lliɣ. Setta wayyuren segmi yemmut wergaz-is, mazal tetettru fell-as, am tin ara t-id-yerrenar d-yuɣal uxeddam s wamek ara d-ttwaxelseɣawer d-yuɣal uxeddam-a, ma d nekk sasemḍeɣ lɣac-iw. Acu ilaqen ad xedmeɣ tura ? Ula d tarewla ur zmireɣ ad rewleɣ ɣef lbanka i yi-ttalasen, yeggra-yi-d ad wwteɣ aqerruy-iw ɣer lḥiḍ.. amenzu iɣer rziɣ, yeffer; wis-sin ulac-it; wis-tlata nemsawaḍ ɣer umennuɣ, drus kan dili feyleɣ s ujenwi; wis-rebɛa yuḍen; taneggarut, ilaq ad raǧuɣ axeddam-is ad yuɣal. Deg taluft-a d nekk i diri, siɣezfeɣ-asen amrar, d nekk i d Buququ. Maca ma rnan kra a yi-issinen. Ladɣa, ad bduɣ deg ta, ur teffɣeɣ s-ya alamma txelles-iyi ! Brrrass-a rfiɣ aṭas, awer d-iger Rebbi rruḥ lmumen .

 

 

Asayes w4

(Si Belqasem - Lwaliya)

 

Lwaliya - Tuḥwaǧeḍ kra ?

Si Belqasem - Isurdiyen-iw (ad yebren ad yaf d Lwaliya). Awi-d aman (Lwaliya ad yeffeɣ). Fhem tura, nekk, uḥwaǧeɣ isurdiyen ad rreɣ areṭṭal i yi-xenqen, nettat, la d-teqqar ur testaf ara i umeslay. D tawaɣit ! Ad ççeɣ aglim-iw d azegzaw. Ata wamek yuɣal uxeddim, segmi d-rnant tullas ɣer wannar-is. Ata acuɣer i ugiɣ ad ɛiwdeɣ zzwaǧ. Ad qqimeɣ ɣef tbettit teççur d lbaruḍ wala ma qqimeɣ d tmeṭṭut. Brrr ! aksum-is ifrawes. Awer d-iger Rebbi yiwen ad gluɣ yess.

Lwaliya, ad yuɣal s ubuqqal waman - Massa tuḍen, tugi a temlil d yiwen.

Si Belqasem - Sers aman, abrid i k-d-yewwin a k-yerr (Lwaliya ad yeffeɣ). Massa tuḍen, awer tekker, nekk ara yawin tarwiḥt-is qbel ma tegla s wagla-w. tugi a tẓer yiwen. Ur teffɣeɣ s-ya alamma ttwaxelseɣ. Ma tuḍen ddurt, ad qqimeɣ ddurt, ma tuḍen aseggas, ad qqimeɣ aseggas. Ayen ttalaseɣ, a t-awiɣ ! Aḍen neɣ xaṭi, nekk, ur lliɣ d ṭṭbib, ula d ul-iw qqessiḥ ! Aṭas i yuraren yess-i medden, tura feqeɣ (ad isejbu seg ṭṭaq). Azzel keçç, efk uççi i yisredyan ! Aql-i rekkmeɣ, yiwen ur yi-ixelles. Ilaq ad suɣ (yerfed abuqqal.)

Lwaliya, ad yekcem - Tebɣiḍ kra ?   

Si Belqasem - Aman iman-nnsen i tettakkem i yinebgiwen ? Ulac kra nniḍen ?

Lwaliya - Acu nniḍen ?

Si Belqasem - Lwiski (Lwaliya yerwel s tugdi). Wali tura amek uɣaleɣ. Rriɣ-tt itazzla deffir yidrimen-iw, wid i wumi ttalaseɣ rran-t i trewla fell-i. ttuɣ iman-iw, deg acḥal-aya ur ssardeɣ, ur mciḍeɣ. Aɣeq Rebbi ar setɣeaɣ deg yiman-iw. Ulac fell-as, yiwen ur yi-d-yencid, usiɣ-d iman-iw.

Lwaliya, ad yekcem - Segmi d-tkecmeḍ tesqdaceḍ deg-i. maççi ɣur-k i xeddmeɣ.

Si Belqasem - Acu i d-tenniḍ ?

Lwaliya - Anwa wa ? Nekk Ur d-nniɣ kra.

Si Belqasem - Susem !

Lwaliya, i yiman-is - Acu nexdem mi d-neḥsel deg wemdan am wa (ad yeffeɣ.)

Si Belqasem - Seg ddunit-iw cfiɣ, rfiɣ am wass-a. awer d-iger Rebbi yiwen, neɣ ma ulac a t-fesdeɣ ad isuɣ. Yella ḥed !

 

 

Asayes w5

(Wrida Si Belqasem)

 

Wrida - Ttxil-k, ur ttsuɣu. deg ddunit ur d-yekcim uberrani ɣer wexxam-iw akken ad isuɣ.

Si Belqasem - Ma tebɣiḍ ad susmeɣ, efk-iyi-d isurdiyen-iw.

Wrida - Mmeslayeɣ yid-k s teqbaylit, friɣ-tt yid-k. nniɣ-ak raǧu ar azekka d-yaweḍ usexnaǧi, a temḥasabeḍ yid-s.

Si Belqasem - Ula d nekk, sfehmeɣ-kem-d s teqbaylit, nniɣ-am lbanka teṭṭafar deg-i ɣef ureṭṭal i yi-d-texdem, ma ur ttxelseɣ a yi-tawi akal rehneɣ. Ihi isurdiyen-iw a ten-awiɣ ass-a, maççi azekka.

Wrida - Acu tebɣiḍ ad xedmeɣ ay amexluq. Weh tcawreḍ-iyi di tazwara ɣef lbanka ? Ma d isurdiyen ulac ɣur-i.

Si Belqasem - Ma fehmeɣ, ur yi-tettxelliseḍ ara ?

Wrida - Ulac s wacu ara k-xelseɣ.

Si Belqasem - Ihi, ur teffɣeɣ ara, ad rnuɣ ad suɣeɣ. Aaah ! (yeqqim). Tenniḍ-d azekka ara d-yas usexnaǧi ? Ihi ad qqimeɣ da. I lbanka amek ara xedmeɣ yid-s ?

Wrida - Ur salay deg ssut n taɣect-ik, aql-ik deg wexxam n medden,maççi i lmal i tettmeslayeḍ deg udaynin.

Si Belqasem - Ugaɣ tennumeḍ aseɛreq deg tlufa. Qqareɣ-am af-d tufrat i lbanka, ad ruḥeɣ.

Wrida - Akken walaɣ, ur tennumeḍ tettmeslayeḍ d tullas.

Si Belqasem - Amek !

Wrida - Nniɣ-ak yakan, ur tennumeḍ ur tessineḍ a temeslayeḍ d tullas. Txus-ik lmaɛna. Argaz bbu tissas, maççi akka i yettmagar tullas

Si Belqasem - Ah, ay ul-iw ! Ihi, tebɣiḍ ad mmeslayeɣ yid-m s tefransist ? A m-d-iniɣ: « Excuse-moi madame, je vous ai dérangée. Et ce deuil, vous va très bien ? »

Wrida - Ula d awalen-a, ur lhin.

Si Belqasem - A tawaɣit, tqehher-iyi tmeṭṭut-a. Ayen mlaleɣ d tullas deg ddunit-iw, kem ur tt-teẓriḍ d ifrax ! Tlata tikkwal i fkiɣ tarwiḥt-iw ɣef tullas; briɣ i tnac; tmanya nniḍen rewlent. Deg yiwet tallit, asmi selbeɣ ttɛanadeɣ-tent ul ḥnin, deg yiḍ sikkideɣ itran, ttarguɣ-tent. Mi d-ukiɣ sejbaɣ ɣer texriṭ-iw, ufiɣ ayen i d-yewwi wass yeçça-t yiḍ. Tura dayen ! Gguleɣ ur tuɣal a tɛeddi fell-i ! Akken tebɣu tcebbeḥ-d, akken tebɣu tmelleḥ-d, akken tebɣu teccna-d, ul-iw ad yeqqim d asemmaḍ ! Akken ma tellimt teskerkisemt, ur tettagademt ayen txeddmemt. Sulef-iyi kan ma qerḥeɣ-kem, maca d aya i ttxemmimeɣ ɣef tullas. Acu ssnent tullas ? Deg tayri, anagar i tettrunt ttlumunt, yuɣal-asent wergaz am tɣalaṭ-nni n wudayen. Aya, twalad-t, ur ẓriɣ acuɣer siɣzifeɣ awal. ttxil-m, ini-yi-d, temlaleḍ kra wass tameṭṭut ur neskiddib ? Ulac. Mi tuɣal d tamɣart a tendem deg wayen texdem.

Wrida - Ihi, ma fehmeɣ afelsef-inek, tebɣiḍ a tiniḍ d irgazen i yessnen ad ḥemlen wala tullas ?

Si Belqasem - Wama !

Wrida - D irgazen i yefkan lqima i tayri wala tullas, ta d tamaynut ! Amek armi tefriḍ tamsalt akka ? Ulac argaz yessnen lqima n tidett tekseb tayri, anagar argaz-iw, s lemqadra.

Si Belqasem - Yugar-ikem deg tmusni ɣef tayri, acku kemd tameṭṭut, nett d argaz. Twalaḍ amek i d-tuɣaleḍ armi d wawal-iw ?

Wrida - Ayen kesbeɣ d tirni, fkiɣ-as-t, yeḥrez-iyi ddunit-iw. Limer maççi d netta dili yerwel fell-i zzhu n tudert. Yetthella yess-i, ula d tikkelt maççi zeḥleɣ fell-as.

Si Belqasem - Ayen ur tezḥileḍ deg wacḥal-aya, tura yeɣli-d fell-am ɣef webrid, lqec d aberkan, ṭṭwiqan ɣelqen. Akka kra win i d-yekkan s-ya, a s-yini: « D axxam n tmeɣbunt-nni, segmi yemmut wergaz-is ur teẓri iṭij. »

Wrida - Amek, acu d-tenniḍ ?

Si Belqasem - Tawafra, tettefreḍ iman-im da, maca werǧin tettuḍ a tmuqqleḍ udem-im deg lemri.

Wrida, a tsuɣ acemma - Amek, acu d-teqqareḍ ?

Si Belqasem - Ur salay deg taɣect-im, ur lliɣ d axeddam-im.

Wrida - Maççi d nekk i yettsuɣun, d keçç.. ttxil-k, ffeɣ-iyi s-ya.

Si Belqasem - Awi-d isurdiyen-iw, ad ffɣeɣ.

Wrida - Ur k-d-ttakeɣ wayra.

Si Belqasem - A terreḍ areṭṭal-im, s lebɣi neɣ bla lebṭ.

Wrida - Idrimen, ɣur-i. s zzkara, ur k-d-ttaraɣ wayra..

Si Belqasem, ad yeqqim - Ur ḥmileɣ askeɛrer, ttxil-m ur d-ttader timucuha-ya.

Wrida - Terniḍ textareḍ amḍiq i tɣimit !

Si Belqasem - Siwel-d i win ara yi-sekkren.

Wrida - Ttxil-k, s wawal ẓiden: « Ffeɣ s-ya. »

Si Belqasem - Nniɣ-am, ur teffɣeɣ ara, alamma wwiɣ isurdiyen-iw. Ugaɣ tebɣiḍ a yi-tesfeqɛeḍ ?

Wrida - Ur bɣiɣ ad mmeslayeɣ tid-k, ur bɣiɣ a k-sfeqɛeɣ. a teffɣeɣ neɣ ala ?

Si Belqasem - Ala !

Wrida - Ala ?

Si Belqasem - Ala !

Wrida, a tessiwel i Lwaliya Lwaliya !

 

  

Asayes w6

(Lwaliya - Si Belqasem - Wrida)

 

Wrida - Suffeɣ argaz-a !

Lwaliya - Ay argaz, ttxil-k, ffeɣ s-ya. Zgelli, ǧǧiɣ-k a tkecmeḍ, tura ilaq a teffɣeḍ.

Si Belqasem - Susem ! Neɣ ma ulac, a d-qelɛeɣ iles-ik. Yid-i i tettmeslayeḍ ? Limer maççi d leḥya dili sneçweɣ-k am uyaziḍ.

Lwaliya, yeṭṭef ul-is - A laṭif, a laṭif ! Amdan-a a d-isuffeɣ ul-iw seg teɣlaft-is.

Wrida - Ffeɣ s-ya !

Si Belqasem - Ur teffɣeɣ alamma wwiɣ idrimen-iw, yerna a tt-id-tiniḍ s wawal yerzen.

Wrida - Ur tuklaleḍ ara timira, kifkif-ik d yilef.

Si Belqasem - Amek i d-tenniḍ ?

Wrida - Keçç d ilef !

Si Belqasem - Acuɣer a i yi-d-treggmeḍ ?

Wrida - Reggmeɣ-k ad rnuɣ, neɣ tenwiḍ ugadeɣ-k ?

Lwaliya - A laṭif, a laṭif ! Isuffeɣ-d ul-iw deg teɣlaft-is.

Si Belqasem - Taluft ur d-teggri deg wawal, tura a temteḍ neɣ a yi-tenɣeḍ !

Wrida - D aya i k-yehwan ? Attan akken, aql-i zwareɣ ɣer wefrag (ad teffeɣ). Laḥeq-d a tawiḍ taḥerrast. A twalaḍ acu zemreɣ ad xedmeɣ.

Si Belqasem - A tt-nɣeɣ am wefrux ! S ufus-a ara s-suffɣeɣ tarwiḥt. D nekk, ara tt-iqehren.

Lwaliya - Ttxil-k, sezwir laɛqal, ad uɣaleɣ d acimur ma temmut temɛallemt. Wali acu ara hedren medden. Ma tenɣiḍ-tt a k-semmin aḥeqqar; ma tenɣa-k a s-inin ur yezmir i yiman-is. Txesreḍ si tal tama.

Si Belqasem - D nettat i yebɣan akka ! Cirweɣ mi sliɣ i wayen i d-tenna. Ad ruḥeɣ a s-serseɣ yiwet tersast gar wallen.

Lwaliya - Ma tenɣiḍ-tt ur tettawiḍ idrimen-ik, ulac win ara k-ten-id-yerren.

Si Belqasem - Deg ddunit-iw mlaleɣ d tmmeṭṭut am ta. Nettat s yiman-is d tarsast. Akken walaɣ tlaq i ccetla, ur tlaq a temmet.

                  Ad tekcem Wrida.

Wrida - Ruǧaɣ deg-k, ur d-tusiḍ. Atenta snat tḥerrasin, xtir tin s wacu ur tettemttateḍ ara. Qbel a neffeɣ ɣer wefrag, sken-iyi-d amek suffuɣen lujeh.

Lwaliya - A tt-isuffeɣ Rebbi ɣer lxir. Rǧu-d ad rewleɣ.

Si Belqasem - Ldi-d imejjan-im nezzeh. Ilaq a teṭṭfeḍ teḥerrast akka. A tegreḍ aḍad-im da, mi d-terriḍ lɣerṭ gar wallen-im, a tetekkiḍ da. (I yiman-is) Atenta wallen tesɛa ! Ay tezyen, ay tezyen. 

Wrida - Akka ?

Si Belqasem - S-yin akkin, kkes-as zznad i lfuci, awi acemma aqerruy-im d tamendeffirt, ḍleq iɣil-im.

Wrida - Dayen ẓriɣ. Yyan tura ɣer wefrag.

Si Belqasem - Dayen ndemmeɣ.

Wrida - D aya ixussen. Acuɣer tendemmeḍ ?

Si Belqasem - Bɣiɣ !

Wrida - Tugdeḍ ? Ah ! Ah ! Ah ! Zwir zdat-i ad fakkeɣ lhem yid-k.

Si Belqasem - D tidett ugdeɣ.

Wrida - Teskiddibeḍ. Ma ur d-tenniḍ acuɣer, a nennaɣ da deg ugnes.

Si Belqasem - Tebɣiḍ a m-d-iniɣ acuɣer ? Acku tɛajbeḍ-iyi !

Wrida - Acu d-tenniḍ, ɛejbeɣ-ak ?

Si Belqasem, yeḥbes ɣer tewwurt - A twalem mazal tfeqɛeḍ fell-i. £ur-m lḥeq. Ula d nekk rfiɣ. Acu kan, ilaq a yi-tfehmeḍUr ẓriɣ acu ara d-iniɣ d wamek ara t-id-iniɣ… Yerna, weh ɣelḍeɣ ma tɛejbeḍ-iyi ? Tɛejbaḍ-iyi armi kem ḥemleɣ.

Wrida - Aẓ akkin, ffeɣ s-ya ! Ma terniḍ ddqiqa ad suffɣeɣ tarsast fell-ak.

Si Belqasem - Qebleɣ ad mmteɣ s ufus-im.

Wrida - Amdan-a yemxel.

Si Belqasem - Mxelleɣ fell-am. Kra win mlaleɣ akka i yi-d-yeqqar. Acu kan, ilaq a tawiḍ lexbar, nekk d aḥeqqi, deg ddunit ur xdiɛeɣ yiwen, lmelk ɣur-i, isurdiyen ɣur-iSsarameɣ a tuɣaleḍ d tameṭṭut-iw.

Wrida - Nniɣ-ak, ffeɣ s-ya neɣ ad suffɣeɣ lujeh fell-ak. Tebɣiḍ a yi-tesniḍ ɣer tullas tessneḍ, am uzberbib ?

Si Belqasem - Qqareɣ-am mxelleɣ fell-am, uɣaleɣ zdat-m am weqcic. Ḥemleɣ-kem (ad yeknu ɣef tgecrar). Deg ddunit-iw ḥemleɣ tameṭṭut am kem. Err-iyi-d awal, ini-d kra. Atan armi neḥcameɣ. Deg wacḥal-aya, ḥulfaɣ s tayri am ta wass-a. err-iyi-d awal ttxil-mTugiḍ a temmeslayeḍ Ihi, ur d-nenni kra, dayen (ad yeɛna tawwurt).

Wrida - Raǧu-d !

Si Belqasem - Acu ?

Wrida - Wayra, ruḥ a truḥeḍQim, qim ! Ruḥ, ruḥ ! Nekk, kerheɣ-k ! Xaṭi ; ula d nekk…

Si Belqasem - Acu ? Fakk-d ayen tebɣiḍ a tiniḍ. I ziḍ ssut n taɣect-im.

Wrida - Ulac acu ara d-iniɣ. Ffeɣ s-ya. Ur zmirent wallen-iw ad rsent fell-ak. Ma d areṭṭal-ik, uɣal-d tikkelt nniḍen, a tawiḍ isurdiyen-ik.

Si Belqasem - Wicqa, ad qqimeɣ da, anaɣ zgelli tebɣiḍ ad qqimeɣ !

 

 

      

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 22    Janvier 2006                                                                                       

L’article:   

 

Tughalin d tullizin nniven  

par  Dahbia Abrous, Universitaire

In « la Dépêche de Kabylie »  n° 868 du jeudi 14/04/2005,  pages 11 & 12

 

 

L'œuvre littéraire d'Amar Mezdad est riche et diversifiée. Elle comprend :

-Un recueil de poèmes : "Tafunast Igujilen" paru en 1977

-Deux romans : "Id d wass » (paru en 1990)n, "Tafrest urghu" (paru en 2000).

-Un recueil de nouvelles : "Tughalin" (paru en 2003).

 

Les lignes qui suivent sont consacrées à cette dernière œuvre. Ce recueil comprend six nouvelles écrites en tamazight,la dernière d'entre elles, "d tagrefa igh-t-igan", a été tra­duite par l'auteur en langue française, elle figu­re dans le recueil sous le titre : "Eux, le cor­beau et nous".

C'est sous le signe du retour que sont pla­cées les trois premières nouvelles : "Tughalin (le retour) qui adonné au recueil son titre, "Timlilit  (La rencontre) et Inebgi  n  yiD--nni (l'invité d'une nuit). Le retour au pays (tamurt) évoque, dans ces trois nouvelles, la mort, le retour dans les entrailles de la terre-mère.

Dans le premier récit, Dda Arezki se remet difficilement d'une crise d'asthme. Le médecin qui le soigne à l'hôpital n'est pas seulement à l'écoute de son souffle oppressé, il tente à tra­vers ce souffle entrecoupé, de reconstituer les lambeaux d'une vie déchirée par l'exil. Dda Arezki est un rescapé de la Seconde Guerre mondiale. A l'automne de sa vie, alors que son épouse allemande l'a précédé dans l'au-delà, l'appel du pays telle une douleur lancinante ne lui laisse aucun répit. Dans cet appel se mêlent les voix de la mère et de l'épouse; ce sont des voix d'outre tombe qui s'élèvent des entrailles

de la terre-mère, cette terre (tamurt) qui malgré une rupture de quarante ans, acceptera de don­ner à l'exilé un dernier asile. A la différence de Dda Arezki, émigré de l'ancienne génération, le personnage principal de la deuxième nouvel­le est un tout jeune homme. Achour, c'est son nom, travaille dans un chantier de Ouargla avec ses deux frères aînés. Ils sont, tous les trois, maçons. Dans la baraque qui les abrite et pour lutter contre le froid, Achour allume un feu et s'endort. Asphyxié, il ne se réveillera plus. Comment affronter la douleur de la mère qui s'apprêtait à célébrer avec faste le mariage de ce petit dernier ?

Le motif du souffle oppressé est présent dans les deux nouvelles : lorsque l'émigration ne "mange" pas les hommes, elle les tue en les asphyxiant.

Le thème du retour associé à la mort traver­se aussi la troisième nouvelle : "Inebgi n yiD-nni (l’invité d’une nuit). Il s'agit, ici, d'un retour vers des lieux chargés de mémoire : un invité taciturne et énigmatique est accueille par une famille en Kabylie,. L'accueil est modeste mais très cordial. La petite pièce dans laquelle il est hébergé pour une nuit, "taxxamt n walim", avait servi de refuge et d'hôpital aux combattants de l'Armée de libération nationa­le, "à ceux qui avaient été transférés par les balles, mutilés" (p45). L'invité taciturne connaît bien cette maisonnette pour y avoir séjourné, il y revient en pèlerinage et c'est une vieille femme, mère de son compagnon d'armes qui lui offre l'hospitalité. Le fils de ce compagnon d'armes parvient à rompre le silen­ce de l'invité et lui conte les déboires, et les désillusions que cette famille-martyre a connus après l'Indépendance. Peu après ce pèlerinage,l'énigmatique invité en réalité un haut fonc tionnaire hanté par le passé, meurt ; "// répondu à l'appel du pays "tighri n'tmurf I 60), ce fut son dernier retour", dira la vieil! femme pleine de sagesse.

Dans les deux récits intitulés :"Am Izwec deg waddad" (tel un moineau pris au piège) e "yerra-ts i imen-is" (il la reprit pour lui même), Amar Mezdad explore le champ com­plexe de l'affectivité et celui des relations entre l'individu et son groupe d'origine. Le person­nage principal du premier récit, L'mulud Amadi, qui a toujours refusé le mariage est sur­pris dans sa maturité par une passion qui l'en­chaîne et l'enserre dans ses rets. Cette passion est relatée dans un dialogue ponctué d'humour entre L'mulud Amadi et le narrateur, son ami d'enfance, elle mènera vers un mariage qui comblera la mère de L'mulud Amadi... heu­reusement encore vivante car elle l'avait menacée de malédiction s'il persistait dans son refus de se marier. Dans la seconde nouvelle : "Yerra-ts iman-is", Ba Mexluf, pouvait-il être mieux nommé ? est l'unique héritier de tout un lignage, il est donc dans l'obligation de perpé­tuer le nom de ce lignage. Le fils tant attendu n'arrive qu'au bout du sixième mariage. Lorsque cet enfant tardif, couvé et choyé, par­vient à l'âge d'homme, Ba Mexcluf, son père décide de le marier mais les temps ont changé : le jeune homme, pour parfaire ses études, a traversé la mer et il refuse de venir rejoindre une fiancée qu'il n'a pas choisie, l'appel du pays (tighri n 'tmurt", p : 99), n'a pas été enten­du. La noce a pourtant lieu, comment revenir sur la parole donnée à la famille alliée ?

 

Vautour, messager de la mort

 

Situation inextricable... pour éviter le déshonneur, Ba Mexluf épouse cette jeune femme qui aurait dû être sa bru. Il en eut plusieurs enfants et mourut très âgé (ur yemmut armi iwellef", plOl).

Dans ces deux nouvelles où le thème du mariage n'est qu'un pré­texte, l'auteur se livre à une critique sociale sans complaisance : problèmes de la jeunesse réduite au chômage et à la drogue (68,96,97...) statut de la femme (p 65,67,68,84...),(impossible émergence de l'individu devant l'impé­rieuse loi du groupe, ici du lignage (p79 à 82), critique des traditions sclé­rosées (p : 84,91...).

La dernière nouvelle, "D tagerfa igh-ts-igan" traduite en langue françai­se sous le titre : Eux, le corbeau et nous", est un texte à visée philoso­phique. Le dialogue se déroule entre un homme jeune qui a bu, aux sources de l'Occident, et Dda Muh, son oncle éloi­gné, détenteur des derniers lambeaux de l'antique sagesse "tamussni". Ce dialogue est rendu avec une divergence entre Dda Muh et le narrateur que ne parviennent à aucun moment à rompre la profonde complicité qui les unit. Ce texte puise sa densité de son lien étroit avec la symbolique du monde berbère, il est construit sur la trame de la légen­de du corbeau *(1), d'autres motifs de

cette symbolique sont présentes dans le texte, tels celui du "Vautour messager de la mort" (isghan nat laxert" pi09) et celui du "monde reposant sur les cornes d'un taureau ("ddunt ghefyic-ceur n wezeger pi21 et 122). Le motif du "taureau porteur de l'univers" par­court toutes les cultures du Bassin méditerranéen, quant à celui du "Vauteur messager de la mort ou mes­sager des ancêtres" il est au moins pan-berbère car on le retrouve aussi bien dans l'œuvre de Kateb Yacine que dans celle de Hawad, poète targui. C'est dire la profondeur de l'enracinement. Enracinement, cependant, ne signifie ni passéisme ni immobilisme : cet univers culturel et la logique sur laquelle il repose, pour être revivifiés, sont passés au crible d'une critique lucide et sans complaisance. Cette critique, présente dans l'ensemble des nouvelles, est syn­thétisée dans ce dernier texte entre les pages 118 et 120.

Au-delà de l'affirmation d'un "Nous" face à "Eux", ces nouvelles sont traversées par un humanisme pro­fond : "L'humanité est une, écrit Amar Mezdad à la page 134 (...) il n'y aura jamais de paix réelle qui existeront. La misère et l'oppression (...) tant que ces malheurs feront partie des réalités humains, la paix, oiseau blessé, ne pourra prendre son envol". C'est cet enracinement doublé de la capacité de tendre vers l'universel qui fait la qua­lité de ce recueil de nouvelles.

Cet   humanisme   traverse   toute

l'œuvre : il est présent dans la relation entre le médecin et son patient, dans l'attitude de la famille allemande face à Dda Arezki et son compagnon s'avan­cent rescapés de la mort (If "tughalin "), dans la rencontre entre les deux voya­geurs et les membres de la famille endeuillée (af "timlilit"), enfin, profon­dément humaine est l'hospitalité modeste de la grand-mère dans "inebgi n'yid-nnf'.

Le narrateur, excédé par cette grand-mère qui trouble son sommeil, pour lui faire accomplir le devoir d'hospitalité, lui explique" que cette coutume est aujourd'hui dépassée, qu'il existe en ville des hôtels pour accueillir les voyageurs (page : 50). Le dialogue qui s'engage alors entre la grand-mère et son petit-fils est d'un humour savoureux : s'y déploie une vive réplique de la grand-mère condamnant les hérésies de la société moderne qui l'empêchent d'accomplir de bonnes actions (hasanat). Cette grand-mètre rappelle en tous points le personnage de la mère, remarquable­ment compé dans le premier roman d'Amar Mezdad : "Iddwarr". Ces vieilles femmes à la frêle silhouette sont les dernières gardiennes du temple. On notera enfin, ceci est une constante dans l'œuvre d'A. Mezdad, la remarquable maîtrise de la langue, l'auteur puise dans toutes les res­sources de cette langue et elles sont riches pour qui les connaît. Il en résul­te une écriture fluide capable d'intégrer

quelques néologismes sans en être embarrassée.

Le lecteur pourra être étonné par un emploi inhabituel de la particule de négation: "ur" dans des phrases telles '^      que "am teqcict am imawlan-is ur d menwala. On notera que cet emploi ancien de "ur" existe à l'état de trace dans la langue, on le rencontre par exemple dans un dialogue entre Ccix Muhand U L'husein et un pèlerin : "A Ccix, ur din Ixir", *(2). Outre ces for­mules anciennes qui fondent la distinc­tion de l'écriture littéraire, la langue de ces nouvelles est parsemée de jeux de mots très subtils (ex-exemple : iles yeg-gumma adyagh awal" (pi 17).

Par la richesse de sa thématique, sa capacité de tendre vers l'universel, la finesse de son écriture, "Tughalin" confirme une qualité présente dans toute l'œuvre littéraire d'Amar Mezdad : celle de créer et d'innover en puisant aux sources les plus profondes de la culture berbère.

 

 

Dahbia Abrous

v      (l)-Une version de cette légende a été collecté par Frobenius, un ethno­logue allemand, il s'agit du texte n°16 intitule : "les messages de Dieu et les dons aux peuples" in : Littérature orale arabo berbère n°26,1998 ed du CNRS pages 245 à 247.

v      (2)-Mouloud Mammeri : "Inna Yas Ccix Muhand. Cheikh Mohnd a dit", éditions   "Inna-Yas", Alger,   1990, Page 128

 

 

 

 

Retour en haut

 

 

Retour en haut

 

Numéro 22    Janvier 2006

 

L’entretien :

Interview  de FERHAT    par  R. HITOUCHE et A.RABHI, Revue AZAR , 05 Mai 1989.

 

 

 

FERHAT.  Ce nom, n'en déplaise à quiconque,  nous est incontestablement révélateur.  Il est pour nous un  symbole d'un passé historiquement incontournable,   d'un présent actuel et réaliste  et d'un avenir prometteur.

FERHAT,  l'homme du   défi !   Cet homme qui, animé de  son seul verbe et de sa guitare, a mené un combat, une lutte, une épopée où la misère et l’espoir allaient de pair, subit la censure» connut la torture, les sévices de l'appareil de répression comme unique réponse aux revendications légitimes et aux droits les plus élémentaires de tout un peuple réduit à l'aliénation dans un pays démocratique où "II était plus toléré d'être voleur que d'être berbériste".

FERHAT,  la vraie révolution,  l'authenticité  d'une cause,  la justesse d'un appel,  la  franchise  du  verbe,  la beauté  de la mélodie,

FERHAT,   ou simplicité  et modestie  de la vie.   Diplômé  de la  faculté des  sciences politiques,   Ferhat est marié et   ...   père  de  7 (sept) enfants.

FERHAT, auteur  de  trois  cassettes,  il s!est toujours produit plutôt dans les universités,  les instituts,  les lycées que dans les salles officielles ou la télévision comme il le  dit si bien  : «  Ce ne  sont pas IMAZI ΓEN   IMULA qui  fuient la télévision, c'est plutôt la télévision qui  fuit IMAZI ΓEN IMULA ! » 

Mais Ferhat,  en rupture avec la chanson,  ou en rupture avec la scène ?  Ce n'est pas par hasard que FERHAT Imaziγen Imula a accordé u:ie interview à AZAR,   revue  de TIDDUKLA TADELSANT  TAMAZIGHT  N Bgayet qui lui en  est rès reconnaissante.

Au  risque que cette interview paraisse  comme une biographie, nous la publions ici.

 

 

AZAR  :   _ Peut-on  connaître l’'identité  de FERHAT IMAZi?EN   IMULA ?

FERHAT IMAZirEN   IMULA  :  _ Ceci est  chose  facile.  Je m'appelle MEHENNI  FERHAT.Je  suis né le 05 mars 1951 à MARAGHNA  dans la commune  de ILLULEN-UMALU,   daira  de AZAZGA ,  un vilLage  équidistant  de AZAZGA,   AKBOU  et MICHELET.   J'ai un  frère  et  trois soeurs.  Mon père  est  tombé au maquis  en 1961 et ma dernière sœur ne naquit que quelques mois plu tard.

 

AZAR  :   _ II  parait que   tu as arrêté  tes  études pour  enseigner l'arabe, quelles  sont les raisons qui   t'y ont poussé ?

FERHAT : _ D'abord,   je n'ai pas débuté mes  études  comme  d'autres l'ont fait.   Pendant la guerre  de libération,   il  y avait une mosquée dans le  village qui  était  transformée  en une  sorte  de medersa où  j'ai  été  apprendre  aussi bien le Coran que  des rudiments de l'écriture  arabe, parce  que  dire  qu'on apprenait l'arabe  est tout à  fait  faux,   on apprenait l'instrument  d'écriture,   la graphie particulièrement  et  ce qu'on  apprenait dans le Coran était plus un  travail  de mémoire.  Pendant les années 50,  l'école n'était pas régulière,   donc on n'y  allait que quand il n'y  avait pas de  soldats qui répliquaient.  Le reste  du  temps,   comme  tous les jeunes kabyles  de mon  âge,   j'étais berger.   Ce n'est  qu'à l'indépendance,  le 5 Janvier 1963   que je  suis entré à la première  école  francophone.   C'était  dans ma commune,  il   fallait descendre   et remonter 4 Kms  tous les jours.  Ma mère me  donnait un petit  flacon qu'elle  remplissait de  café au lait  et un morceau  de  galette de quoi (manger). Je passais la journée à TABOUDA où j'étais donc  scolarisé pendant  environ  trois   mois  au  terme desquels j 'ai  été  transféré à mon village.   A  ce moment,  ma mère  croyait  que plus on  était pauvre plus on allait recevoir de  cadeaux,   elle m'avait  donc mis des habits  crasseux, encore fallait-il que  j'en eusse d'autres   (RIRES)  car à l'époque, nous  étions vraiment (dans la misére).   C'est  ainsi que  je me suis retrouvé  dès 1963 dans la maison  d'enfants  de  chouhada  de Châteauneuf.   Ainsi,   j'ai   commencé à  brûler les  étapes.   Au début,   on nous  enseignait dans un garage  sans  tableau  et on écrivait  sur le mur.

En 1965,   j'ai été  transféré  au  centre  d'enfants de  chouhadas de LARBAA-NAT-IRATEN où  j’ai  été jusqu'au BE.  Et là,   effectivement,   comme  tout kabyle  qui  voit grandir ses   soeurs  et qui  est  seul à la maison,   j'ai quitté la maison  et l'école, non pas peur enseigner l'arabe,  par contre il  est  vrai   que (quand)  je  l'ai  fait,   j'avais une  seule   classe à laquelle  j'enseignais l'arabe,   le  français  et le kabyle   (RIRES).   D'autre part,   c'était par nécessité  car il  n'y aavait pas de  rente à la maison, il   fallait  donc  quelqu'un qui  subvienne  aux besoins de la famille  qui  était  relativement  grande.

Vers la  fin  de 1971,   j'avais  entendu  qu'il  y  avait  possibilité de  s'inscrire  au  baccalauréat  en   candidat libre,   j'ai   envoyé ma  candidature  qui  a  été  acceptée.   J'ai donc préparé le  BAC  em 03 mois  et  je l'ai  réussi. J'ai laissé la maison  et  je me  suis inscrit à la  faculté.  Entre-temps,   je m'étais marié  et   cela le 1er janvier 1970.

 

AZAR : _ Et la musique ?

FERHAT :   _ En  ce  qui  concerne la musique,   j'ai  commencé à  vraiment  aimer la  chanson  quand  j’ai découver CHERIF KHEDDAM  dans les années 63, 64   et 65.   Il avait une musique qui me  fascinait plus que   toute autre,   bien qu'à l'époque ils  étaient (cinq) à être particulièrement prisés par le public kabyle  :   AKLI  YAHIATEN, TALEB RABAH,  KAMAL  HAMADI   et  CHERIF KHEDDAM   ;   SLIMANE AZEM  était d'une  autre  trompe,   particulièrement   sur le plan  textuel,   lui qui   était   exilé  et  qui  avait  des  choses à  dire à   sa manière.

C'est  en 1967-68,   que  j'ai  entendu l'émission    des  chanteurs amateurs.   II y  avait quelqu'un  qui m'avait   fasciné   :   AIT-MENGUELLET LOUNIS  qui  avait alors  chanté   :   "IXAQ WUL ;AD AWEN_IHKU" (mon   cœur auquel vous manquez souhaiterait vous  conter). Par La  suite  venaient ATMANI,  SLIMANI,  MOULOUD HABIB qui  donnaient vraiment à la chanson kabylle une allure  de  jeunesse même  si  elle  était  encore  entre les mains des  anciens.  KAMAL HAMADI  était un peu le patron de  tous  ces jeunes qui arrivaient, il les orientait et leur faisait  des  chansons.   C'est à   cette époque(là) que je me  suis intéressé à la guitare  et à La maison  d'enfants  de  chouhadas à LARBA-NAT-IRATEN,   il. y  avait un auditeur - RACHID ISSAD - auquel  je rends hommage aujourd'hui, qui lui  aussi était un  féru   de CHERIF KHEDDAM  et  qui m'apprenait peu à peu à  aimer la bonne musique et à mieux la composer. Là,  j 'ai   été pour La première   fois à la radio  en avril 1969 à L'émission « I?ennayen uzekka » (chanteurs  de demain   )   de  CHERIF KHEDDAM.   Il  y avait à l'époque MEHENNI   ;   quand j 'ai : décliné mon identité  en 1'occurence MEHENNI   FERHAT on m'avait  dit qu'il était hors  de  question que  je m'appelle  ainsi car il y avait un autre MEHENNI.

         De là à aujourd'hui,   cela  fait 20 ans dans la  chanson et je n'ai pas planifié ma vie pour terminer dans la chanson.   Ce  sont  plutôt les  circonstances qui ont   fait que  j'arrête la  scène après 20 ans.

C'est  en L973  qu'il  y  a  eu le   Festival de la Chanson Algérienne où il  y  avait plusieurs genres. Dans ces genres-là,  il fallait  choisir dans lequel je m'inscrivais.   J'ai   donné Le nom « Imazi?en »,    mais je ne retrouvais pas le  genre dans lequel je pouvais m'inscrire.

Je ne pensais pas  faire du « moderne » ni  du   « saharaoui »,  ni  du « malouf »,   ni  de « l'andalou ».   Pour moi,   en  tant  que kabyle,  puisque nous sommes des montagnards il  fallait m'inscrire  dans le  genre « djebaili »  (AMSEDRAR).   C'est ainsi  que je me   suis  effectivement inscrit  et j'ai pu passer les  épreuves de La 1ère  sélection à TIZI-UZZU.  La sélection régionale  s'est déroulée à BGAYET au  mois d'Août  (ou  Septembre) 1973.  En même  temps,   il y avait un autre  groupe créé à l'Université,   appelé  « Llazuq » composé- du Dr Mezdad,   du  chanteur IDIR,   Du Dr Ouabadi,   du Dr Sadi  qui était l'animateur   (RIRES !).   Ce  groupe  a  été immédiatement  éliminé à BLIDA  car,  ( pour  eux ),   il était hors  de question qu'un groupe kabyle  émerge  de BLIDA pour se  hisser à (vers) la  scène nationale.  Par  contre,   j'ai  eu meilleure   fortune,  à TIZI-UZZU,  puis à BGAYET où ils ont  été  vraiment ravis  tout  en me   faisant la remarque que j'avais mal   choisi Le  genre   (djebaili)   alors  que, je  chantais du moderne  et que les groupes modernes qui  étaient passés auparavant n'étaient pas à ma hauteur,   ils ont donc fait  des  démarches  en ma  faveur et  j'ai   été  retenu.

 

AZAR  :   _ Où,  exactement, à BGAYET, la prestation a-t-elle eu lieu ?

FERHAT   :  _ L'inscription  s'est  effectuée par voie  de  presse,   alors que la.prestation  a  eu lieu à BGAYET  au   théâtre municipal.   La finale  a eu lieu  au mois  de Ramadhan  en octobre 1973   (juste après La guerre  du 6 octobre).     A L'époque,   ils avaient programmé  DRIASSA avec moi,  qui n'avait pas manqué,  queLques  jours (à peine) après a guerre  d'Octobre,   de chanter  sur  celle-ci   (RIRES).

On avait pour  cela recueilli les  éléments du  groupe  "LLAZUQ" dont   Dr MEZDAD,   Dr OUABADI  et un  certain nombre   de   cousins  qui  étaient  avec moi,   et on  a passé la  finale  au   "MOUGGAR". Le nom   "Imazi?en " à lui   seuL  avait attiré une  très grande  foule et  quand "Imazi?en » sont sortis   (en  tant  qu'amateurs),  les organisateurs  étaient  vraiment  étonnés de  voir La salle  se vider alors  que DRIASSA  (professionnel),  n'était pas  encore passé, croyant  que la foule  était  venue  voir DRIASSA  ;   alors qu'elle était venue  voir "Imazi?en».

     A propos d'Imazi?en, pour rappeler un peu les circonstances, j'avais  appelé  « Imazi?en » comme  c'est dit.  Mais les organisateurs du  festival se  sont rendus  compte qu'il y avait plusieurs formations  qui avaient le même nom  (par  exemple  :   Nedjma de Constantine,   Nedjma de Annaba,   ...)   et pour les  distinguer, ils ont  complété par le nom  de ma commune   :   ILLULA,   donc Imazi?en Illula. Lorsqu'ils  sont passés à la frappe,   ils ont commis une  erreur,   ils ont mis  "Imula"  au Lieu d'Illula. Le jour  de la finale,  ils m'avaient demandé de rectifier, demande à laquelle  j'avais répondu  par la négative,   puisque les  éléments  du groupe  étaient originaires  de  différentes localités,   et je  trouvais que  "Imula"  sonnait très bien à l'oreille.

 

AZAR : _  "IMULA" n’est-il  pas le pluriel  de  "AMALU"  qui  signifierait Ouest ou Occident  ?

FERHAT   :  _ (En) fait,  IMULA est Le pluriel  d'AMALU qui  signifie  versant ombagé (tili mi ara d-tettali deg ugemma? ?er waye? ;skud i?elli yi?tij, tili tettali d asawen), par la suite bous avons dit que c’était « les Berbères du Nord »

 

AZAR  :  _  Peux-tu (nous) donner la  composition du groupe (depuis) le  début jusqu'à (maintenant) ?

FERHAT : _ Tout  au  début,   il y  avait Dr Mezdad,   Dr Ouabadi,   Dr Cherigui, Dr Si-Ahmed Abderrahmane ;   tous  des docteurs   !   (RIRES).  Quand on  s'est  séparé la première   fois,  nous  avons  travaillé  avec ZEHRA,   puis avec  RABAH MEZOUANE  ;   par la  suite,   avec un jeune de  chez moi - KESSAR MOHAND - OUALI   -  qui   est maintenant un chanteur à part  entière.   Après lui,   j'ai   travaillé  avec  des éléments  de YUGURTEN,   particulièrement ABDELLAH  et MESSOUS et  c'est  avec  eux que  j'ai  réalisé la  cassette  de 83-84. En France,   j'ai  généralement  travaillé avec  des musiciens professionnels.   Mais,   dans Imazi?en Imula, cela fait longtemps qu'il  n'y  avait  que Ferhat.

 

AZAR : _     C'est-à-dire  que Ferhat  constitue le  squelette  de Imazi?en Imula  ?

FERHAT : _ Disons l'ossature   !

 

AZAR : _ Passons à l'étape la plus difficile,   Ferhat  te  rapelles-tu  de ta première  arrestation  et pourquoi   ?

FERHAT : _ Ma première  arrestation,   je la dois  d'abord à La Charte Nationale.  Etant  donné  qu'en 1976, j'étais à Alger,   il ne  se passait pas un  jour  sans que j 'intervienne  avec mes  camarades de la  faculté dans les  débats   (au moins  trois  fois par jour), ce qui a  fait qu'on  s'était  fait remarquer par nos positions en  faveur  de la langue berbère  et même nos positions marxisantes  de l'époque.  Avant le  vote  de la  constitution   (vers le 15 Nov.  1976)  il y  a eu un gala au T.N.A.   pour préparer un peu les gens à  voter pour celle-ci  et  j'avais  décliné l'offre mais ils avaient,   quand (mêm) mis mon nom au programme.  Ce jour-là,  les gendarmes  étaient venus,   il.s ont  trouvé Le  responsable  d' « ISULAS »   :   MOHAND AOUIN à qui ils  avaient  demandé   s'il  pouvait es renseigner  sur l'endroit où iLs pourraient m'avoir et qui leur avait  répondu  qu'il  ne me   connaissait pas. Par la  suite, j'avais  appris qu'ils étaient  venus  jusque dans mes  cours à l'institut  des  sciences politiques.   Mais  comme  je ne prenais pas souvent mes  cours,  ils ne m'y ont pas trouvé,  non plus.

Un jour,   je me  souviens,   c'était le 30  Novembre 1976 a 7 heures du matin,  Les gendarmes me  surprirent au lit  (Ufan iyi-d deg usu).   Ils m'ont donc pris  sans aucun mandat  et m'ont  emmené "        à la gendarmerie  de BARBEROUSSE (BAB-DJEDID).   Je peux     dire  que c'était mon arrestation la plus dure,  car, psychologiquement, je ne m'étais pas  encore préparé pour être arrêté ni pour être interrogé.

     Bien  qu'il  n'y  ait pas  eu  de   sévices,   psychologiquement  j'étais  très  amoindri.   Les gendarmes ont prétexté  qu'ils avaient reçu une lettre  attestant  que  je  faisais partie  de l'Académie Berbère (Agraw Imazi?en),  mais ils avaient  fouillé  dans  tous mes papiers et  ils n'avaient  rien  décelé  de   tel,   alors que  j'avais  effectivement un bon  de  don de   100  Frs que  j'avais  fait  fait à  cette  dernière. Ils ont alors pris des livres qui  étaient interdits pour  faire pression  sur moi  et me  dire  que  j'étais un homme  « foutu »  du   fait  que je  détenais  des  documents pareils.

     Le  soir,  ils m'ont jeté  dans une geôle où j'ai   trouvé  cinq bonhommes,   une geôle où  il n'y  avait ni matelas ni couvertures, juste un bidon à  côté pour les besoins,   cela puait  et  c'était plein de pous.   En plus,  les  cinq  bonhommes n'étaient là  que pour me  démoraliser,  me poser des  questions  et me  dire  que  j'étais  fichu   car, selon  eux,   pour moins  que  cela,   on  avait  tué  des gens.

 

AZAR : _ Combien de  fois as-tu  été arrêté ?

FERHAT : _ La réponse,   je l'ai  déjà  donnée quand  j'ai   été  jugé  devant la  Cour de Sûreté  de l'Etat  en  Décembre   1985,   pour l'affaire  de la Ligue des Droits  de l'Homme  et  des Associations  des Enfants  de   Chouhadas.

     J'ai donc  été  arrêté ou interpelé  douze   fois;   j'ai  peur de la Treizième  et j'espère qu'elle ne  se  réalisera jamais.   Avec le  visage  démocratique  qu'on  essaie  de prendre  en Algérie,   j'espère  que le  Combat  sera, beaucoup plus loyal   et plus  serein  qu'il  ne l'a été par le passé.

     Pa r  contre,   l'emprisonnement le plus long a été celui   de   1985 :  3   ans;   nous  avons passé 22 mois  dont  12  jours  de grève  de   faim, suite à notre  dispersion à partir  de  Berrouaghia.   Le plus  dur,  c'est quand on nous  a transférés à Lambèse où  il  y  a  ce  qu'on  appelle  « Comité  d'accueil »   :   groupe  de   tortionnaires   (gardiens)  qui   étaient là pour nous  recevoir à  coups  de matraque,   de  bâtons,   de  barres  de fer -  Comité  d'Accueil  Violent -.

     Ils nous ont mis  dans un  cachot,   chacun  seul   et on nous  sortait un par un pour nous  tabasser.   C'est là-bas  qu'ils m'ont  CASSE LE NEZ.

 

AZAR   :  _ Est-ce'que les  années  de la  chanson ont  été  faciles pour  toi ?  Comment la  chanson  d'Imazi?en Imula  était-elle   véhiculée  vers les années 1970 ?   Ferhat  n’ a-t-il chanté  que pour « les intellectuels »  ?

FERHAT :   _ Les  questions  se  rejoignent.   Effectivement,   dès le  départ, j'   avais opté  pour le  relèvement  du  niveau  de 'expression.   En ce  sens, il   fallait y  trouver  de nouveaux  termes conceptuels, en même  temps introduire  des néologismes  dans la langue  berbère  car on  considère  cette langue  comme   étant inapte,  morte, incapable  d'évoluer ni  de parler  de  grands  sujets. Donc,   il   fallait  aborder  ces  sujets-là,   introduire  des mots nouveaux  et  être en  même (temps)  suffisamment  compris par les  gens.   En plus,   il y avait la censure  qu'on  avait  dépassée  par  ce qu'on appelle  «  la parabole »   comme   :   « Asif yečč a-yi » ou  « Mɣin-iyi-d wafriwen » ou   « alaxert  yeddren »  qui   sont  des  chansons  très difficiles à pénétrer pour un  simple  auditeur,   mais j'avais misé sur les  étudiants pour propager le message  d'Imazi?en Imula et  je  crois que  j'avais  fait  de bons  choix à l'époque.

 En  fait,   par la suite,   dès mon arrestation  en 1976,   comme auparavant il  y  avait une.sorte  d'anonymat  d'Imazi?en Imula, il  n'y avait plus  rien à  cacher,   et  c'est à partir  de là  que j 'ai   changé la   forme  d'expression pour  être plus  direct,   plus compréhensible par les  gens,   en   étant  terre-à-terre  au niveau de 1:expression.   Donc,   dire que  j'ai  chanté  pour une  certaine classe  est  tout-à-fait   érronné.

Au   début,  (eut-être)  mais  après  je  crois  que  quand  j'entends  « Nnif d lhermâ »   (la  dignité  et l'honneur)   ou   « Ibaâtiyen »   (les panarabistes)   ou  « Tâarabt  »   (la langue  arabe),   rien ne   se   cachait derrière les  termes ou les  expressions.

 Pour  ce qui   est  des  galas,  il   est  vrai  que nous n'avons pas fait   fortune  avec la  chanson. Je me  souviens  de mon premier 45  tours que  j'avais  enregistré  chez Mahboubati  avec Larbi Mokhtar qui l'avait  financé  et  que  j'ai  remis à  Noudjoum-el-fen qui m'a payé  en nature   (1000  disques).   J'ai   chargé  des étudiants pour les  vendre à 5 DA  et  comme  ils ont  toujours manqué  d'argent,   je n'ai  récupéré même pas 1000 DA.   Par contre, dès le premier  tirage,  la  sécurité militaire  avait fait pression   sur l'éditeur  et plus  aucun  autre  tirage n'a (été) fait ni même  celui  d'un  autre 45   tours  enregistré  en même temps que le  premier.

Les galas officiels ont   été  très  rares  et  rarement on  avait récolte 1000  ou  2000  DA   dans  un  gala.

 Donc,   nous ne pouvions pas  faire   fortune  avec la chanson puisque nous ne  faisions pas  de la  chanson  commerciale  et c'était beaucoup plus  cognitif  :   notre  but  était  de porter le message.

Nous avons  ainsi  chanté  (un)  peu  partout,   bénévolement  et surtout  en imposant  des  débats.  

 Je me  souviens  d'un  gala   que nous  avons   fait à Larbaâ Nat-Iraten dans une salle officielle : il fallait donc faire payer les  gens  et nous l'avions   fait à 50  Centimes   ;   cela  était nécessaire.   Effectivement,   je n'ai pas  chanté  dans les grandes  salles  et  c'était  beaucoup  plus  dans les Universités, les Instituts  et les lycées et  cela dès le   départ. Dès que nous  avons  eu  (le premier prix)  au  Festival   de la  Chanson Algérienne  du  genre moderne  en 1973,  nous  avions  entamé une tournée  avec une  troupe   théâtrale  qui  avait  présenté la pièce  «  Ddem tabalizt-ik, a Muhemmed » (Mohammed,   prends  ta valise) de Kateb Yacine  jouée  en Kabylie,   tournée   effectuée  à   travers toute la Kabylie où j'avais  assuré la première partie. Nous avions  joué même à  Bgayet,  je me  souviens,   toujours  au  théâtre municipal   avec une   séance pour les  femmes  et une  autre  pour le  grand public.

Nous  avions  continué   aînsi   jusqu’au en 1977-78, auand  j'ai   été tavaillé au Sud pendant 9 mois ( de janvier à octobre 1978 ; par la suité j’étais parti en France.

Auparavant,   j'ai   travaillé  comme  attaché  du ministère  des        Affaires  Etrangères  toute l'année 1975, et  de 1976 à 1977, jlai   travaillé  comme  journaliste à la S. N.METAL :  j'assurais     le  journal   avec Muhend-Arezqi Himer,   lequel, journal   s'appelait   "le Métalien".  Entre-temps,   il  y  a  eu  des  démêlés   :   une fois arrêté  en 1976  ils m'avaient  carrément licencié  sans indemnité ni  préavis,  mais  comme  j'avais  fait opposition, l'affaire  avait  trainé  encore. Mais, (en) fait la rupture était déjà consommée et ce n'est qu'au mois de Mai que j'ai été définitivement libéré de là-bas car nous avions trouvé un compromis.

         C'était l'époque  où,   dans ma boîte  aux lettres pour.la "1ère fois,   j'avais  trouvé une lettre  de Bojadiste,   juste après mon  arrestation   en 1976  à la S.N.Métal s   qui  disait que   "La R.D.A.   avait raison d'expatrier Wolf Biermam"  qui   était un chanteur  engagé   en R.D.A.,  mais  qui   a été  déchu  de  sa nationalité par le   fait  d'être  contre, son pays,   alors que Biermam était  plutôt  contre le  régime  en place.   On  voulait  donc me dire la même   chose mais  d'une   façon  détournée.

Donc,   en 1978,   les 3   et 4 Novembre,   nous  avions    organisé un gala avec  Idir  et les  regrettés Slimane Azem  et Hanifa,  lequel gala s'intitulait  « I?elli  d wass-a »   (Hier et  aujourd'hui).   C'était  en quelque  sorte une passation de la  tradition,   du métier, du message  des  anciens  vers les jeunes qui  doivent  en assurer la relève  et  symboliquement  c'était très réussi.

C'est  ainsi  que  j'ai pu enregistrer  en 1979 mon premier album  qui m'a permis  de  participer  au premier  Festival   de la Chanson  Engagée mais où il n'y  avait pas  de prix : seulement vers la  fin,   il  y  a (eu) une interview où  il  y  avait  Catherine Ribéro, Ali Messaoud  de la région  de Jijel   (ou Skikda  ?)   et moi. Catherine  était une  chanteuse  française  de  gauche  et Ali Messaoud un  chanteur  algérien  d'expression  arabe.   Je me souviens de  Catherine  Ribero  qui  a  été  attaquée par  des journalistes lui reprochant la prédominance  de la percussion dans sa musique, reproche auquel elle avait répondu que c'était cela la musique latine  différente  de  celle  anglo-saxone  et que les algériens  avaient l'habitude  d'entendre, j'avais alors  enchaîné pour  dire  que la  chanson moderne Kabyle   était dans la même  situation   dont la musique  était  assimilée à la musique  occidentale  alors  qu'elle n'était ni occidentale ni orientale  et  qu'elle  était une musique berbère  algérienne d'une authenticité incontestable,   Ali Messaoud,»   commun!sant, avança qu'il  ne pouvait  pas y  avoir  de  chanson  engagée  dans un pays  comme l'Algérie  qui  était lui-même  engagé.

Pour lui, C'était  plutôt  dans  des  pays  comme l'Egypte  où il  y  a reniement  et non pas  en Algérie que la  chanson contestataire pouvait  exister.   J'avais   enchainé pour  dire  que l’existence  d'Imaziyen  Imula était une preuve  suffisante  de la maturité des  conditions  d'existence  de la   chanson  contestataire  en  Algérie.  La  R.T.A.   n!a  jamais  passé  l'interviw   (RIRES ! ). J'avais  donc  participé  au moins à une  dizaine  de  galas  entre 1979   et les  événements 1980   (El-Kseur,   Sidi-AÏch,   Tizi-Uzzu,  Boumerdès,   etc.

J'avais participé  aussi  à la première marche  de  protestation contre l'Etat  algérien  qui   a eu lieu le  7  avril  1980, le 16 du même mois,   j'ai  été  arrêté  et  je  n'ai  été libéré  que le  13 Mai  de la même  année.

J'ai  été le premier à réenclencher la  chanson à l'Université de Tizi-Uzzu  alors  que  d'autres  camarades  étaient  encore  en prison,   ceci  pour redonner  espoir aux gens  de continuer la lutte. En 1981,   j'ai  enregistré mon  dernier albumt   Auparavant,  […. ?].

C'est  cela qui a fait  que le mouvement nationaliste  a  dégénéré vers l'arabo-islamisme particulièrement le jour où Messali Hadj   a rencontré un  certain Chikib ArsLan  et,  à partir de (ce)  jour, a opté pour L'arabo-islamisme  croyant  trouver une plus grande-famille,   donc une plus grande, solidarité  donc une pLus grande   force  contré l'occupant français.

C'est une façon  de  voir, mais   il  y  avait  des. j eunes qui  avaient posé le problème  berbère   dès les années 40,  lequel problème a éclaté au moment, où  c'était plus insupportable par le MTLD; mais on a fini par procéder à l'élimination des gens qui  étaient gênants à l'époque, et on les  a même dénoncés à la police alors qu'ils  étaient, du même mouvement.

L'arabo-islamisme  s'est installé petit à petit. Il y  a eu énormément-d'investissements au  sens  financier et au  (niveau) militantisme, au, point que l'aliénation a atteint un  certain degré .et que un arabophone se déclare  arabe plutôt  que de berbère  arabophone.   Donc,  il  y (aura) énormément de travail à l'avenir.   Concernant le mouvement  cuLturel berbère,   je pense qu’ 'il  ne restera  pas  en  tant  que mouvance. Ce qui  à fait le mouvement  culturel  berbère  a été  des individus autour  desquels gravitait la revendication  et les  actions menées jusqu'ici. Ce  sont  ces personnes-ïà qui ont appelé à tenir les assises de Novembre 1988, qui se  sont  traduites par la  création  du   "Rassemblement pour la Culture  et la Démocratie   (R.C.D.,)   en  février-1989.  Donc, il y  a eu passage d'une  étape d'amalgame à une  étape de clarté, d'organisation,   donc à une  étape qualitativement  supérieure.

Le « RCD »   est l'émanation du M.C.B.   et  son prolongement et* je pense qu'il  est un instrument assez  efficace pour redonner à la culture algérienne  en général, sa dimension et à l’homme algérien toute sa valeur.

 

AZAR  :   _ Donc  la question  «  que signifie : il y a d'autres mpyens de défendre la culture  et la langue berbère ? » trouve-t-elle sa réponse  dans  ce que  tu  viens  de  dire ?

FERHAT : _Parfaitement, étant donné que maintenant , avec un instrument politique,   un  cadre organique  donné,   on peut tout-à-fait aussi..bien  amender la  constitution  que proposer des lois, qu'entamer des mouvements  d’opinions, des campagnes de sensibilisation à l’echelle nationale par voie  de propagande, de médias, de meetings. On peut  donc agir d'une manière  beaucoup plus efficace qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.

 

AZAR :  _ Parlons du gala du 18 Mai 1989.  Est-ce absolument le dernier gala ?

FERHAT :_ D'abord,  c'est un gala d'adieu,à la scène, à Bgayet.   J'aurais aiùé que ce soit le dernier,  mais j'avais pris l'engagement de faire le  tout  dernier gala le 20 Avril 1990,  c'est-à-dire,  le dizième anniversaire du printemps berbère   (Tafsut Imaziγen)   et entre-temps,  là où je passe je ne repasserai plus.

 

AZAR : _  L'Adieu à la scène  signifierait-il  que  Ferhat  continuera a composer et à produire ?

FERHAT :_ Tout-à-fait  ! J'ai toujours  un enregistrement sur les bras que je n'ai pas encore  concrétisé  et  qui  doit sortir.  Mais Ceci est-une autre histoire. Par ailleurs, je ne pense pas pouvoir un jour arrêter complètement de composer ou  de  chanter.

 

AZAR :  _Peut-o, connaître les  raisons de  cette  définitive  rupture  avec  la scène ?         .

FERHAT : _ Je  crois que l'on peut l'expliquer ainsi. :   j'ai beaucoup plus chanté par défi à  des  structures  étatiques autoritaires, terroristes même. Politiquement,   pour  réinventer le   courage, chaque jour,   au prix de ma liberté quand il l'a  fallu. Maintenant que l'Algérie a amorcé un virage vers la Démocratie, je considère que ma mission a été  accomplie,  etje pars avec la conscience tranquille du devoir accompli.

On peut-dire qu'à une  époque donnée, il fallait un moyen de lutte qui  a été la chanson,   particulièrement  sur  scène puisque la scène était généralement suivie de débats. Nous abordons une  étape  qualitative,  donc il lui  faut  des moyens qualitatifs comme je le dis toujours dans mes déclarations ; « Avec la guitare,  nous avons  fait la guerre,   avec le R.C.D., nous ferons la paix et la Démocratie au bénéfice de  tous les Algériens. »     

 

AZAR :_ Qui  sont  les chanteurs qui  t'accompagneront au gala de Bgayet ?

FERHAT :     _  Ali IdefLawen,   Imunen,  Lwiza,  Idurar,  probablement Rabah Inasliyen, Mais je refuse qu'il y ait trop de chanteurs,  non pas que je refuse une  chance à  quelqu'un mais pour des raisons d'efficacité. Le peu suffit,  les autres je peux très bien aller à leurs galas ou organiser moi-même des galas  et les inviter à chanter. Je n'en, serais que trop honoré par leur accord.

 

AZAR : _ La Revue AZAR de Tiddukla Tadelsant Tamazi n Bayet  vous remercie infiniment pour ces propos et vous souhaite la bienvenue à Bgayet. A plus  tard pour un interview dans le  cadre  du  R.C.D.

FERHAT :_  Je le souhaite  tout-à-fait.  Je n'oublierai jamais de sal.uer bienbas mon., nieileur public qu'est Le public Abgayti   I

         Propos    recueillis    par :

R. HITOUCHE

A.   RABHI

 

 

 

 

 

1 Dit lors d’une soirée-débat à l’Université de Sétif en 1985

 

 

 

Retour en haut

Numéro 22    Janvier 2006                                                                                      

Le texte  rare :

SUR L'ANTICIPATION EN  BERBÈRE

 

par Andé Basset

professeur à l’Ecole des Langues Orientales (Paris).

 

 

En berbère, langue au demeurant non casuelle, l'ordre des élé­ments de la proposition est en somme déterminé. D'autre part, la langue, orale, étant très sensible à l'expressivité et la position forte étant à l'initiale, fréquemment des éléments dont ce n'est pas la position normale, se trouvent reportés en tête de proposition ; d'où le problème de l'anticipation et de ses modalités.

 

1. — Régimes direct et indirect suivent normalement le verbe :

ttaggan tudfist, yarrasan i-ugazid « ils font des tudjlst (sorte de crêpes), ils égorgent un poulet (litt. à un coq) ».

Par un premier procédé d'anticipation que nous qualifierons d'élémentaire, ils sont reportés à l'initiale, absolument et à l'état libre, avec rappel par un pronom personnel affixe, en position normale :

tisuggwai, rasan-/i?nl iniltan di-barra « les troupeaux, les bergers les font paître dans la campagne »,

aixtdm m-tazdakt, qqaran-os adakkar « le mâle du palmier, on l'appelle (litt. ils disent à lui) adakkar ».

Il peut en être de même pour le complément de nom qui suit normalement le nom complété :

tattaf fus an-tsirt « elle prend la poignée du moulin »,

i. Cette note a fait l'objet d'une communication a la Société de Linguistique de Paris dans sa séance du il mars

mais :

tifunasin illan, ud-yigil-s u-fx-nssnt, litt. « les vaches étant, n'est pas abondant le lait d'elles » — « les vaches qu'il y a n'ont pas beaucoup de lait ».

Il peut en être enfin ainsi assurément pour tout complément prépositionnel, quelle que soit la préposition, soit :

préposition s/is « au moyen de » :

nobonna tiddar s-u:ru « nous construisons les maisons avec

de la pierre », mais :

tisjlit, ttattfant is-s ifulan, lilt. « la tisjlit (sorte de fil), elles tiennent au moyen d'elle les fils » = « avec la tisjlit, elles empêchent les fils de s'emmêler » ;

préposition dag/di/dag « dans » :

zzadan  Ueam-ansan   di-tsar « ils font  la mouture de leurs

grains dans des moulins à bras », mais :

tihframin, dug-wauras, igitan laebad dag-sant « les familles, dans l'Aurès, nombreux sont les individus dans elles » = « les familles sont nombreuses dans l'Aurès » ;

préposition sag/si/zzag « en partant de » :

famgnt-han sag-gsannanan « elles les trient en partant des

épines » = « elles en enlèvent les épines », mais :

 d-wulli, ttaggan-dd zzag-sant lfaitt la-bas « les chèvres et les brebis, ils font en partant d'elles utilité beaucoup » = « des chèvres et des brebis, ils tirent grand profit » ;

préposition f/fall « sur » :

tag izid f-taymart tafusakt « elle met le grain à moudre à sa

droite (litt. sur le côté droit) », mais :

tayarza-dinn, utliy-aun-dd fall-as zik « ce labour-là, je vous ai parlé sur lui précédemment » = « de cette culture, je vous ai déjà parlé » ;

préposition yar :

Uan gga illasan yar-unaic/u « il y en a qui tondent au début

de l'été », mais :

tkabut d-ifsqqasan d-9ddalae, ud-ttwalan-éa ysr-san ddrari « les courges, les melons et les pastèques, les enfants n'en approchent pas ».

2. — A côté de celte anticipation que nous avons qualifiée d'élé­mentaire, il en est une autre que nous proposons d'appeler ren­forcée.

Pour prendre le cas du régime direct, le complément anticipé est toujours à l'initiale, absolument et à l'état libre, mais au lieu qu'il soit repris par un pronom personnel affixe, la proposition subséquente est précédée du démonstratif a(i) :

atgyib an-tyausiwin ai nltagg s-sdduft « beaucoup de choses ce nous faisons avec la laine » = « il y a beaucoup de choses que nous faisons avec la laine ».

Il y a en somme tendance au dédoublement et même dédouble­ment de la proposition, le dédoublement étant particulièrement net quand le terme en initiale est lui-même précédé de la particule nominale d ;

d-9lbarquq [san-ittazran] ai ssyaran yudan a ce sont les abri­cots [qui leur restent en surplus] que les gens font sécher ».

Et dans ce dédoublement de proposition, la proposition subsé­quente devient une relative.

A ces deux variantes correspondent deux variantes pour le complément prépositionnel. Dans le premier cas la- préposition continue à précéder le nom (ou son substitut éventuel) :

préposition s/is «. au moyen de » :

i ai ttaggant tsadnan tabsist « au moyen de dattes ce font les femmes la tabsist (sorte de met) » = « c'est avec des dattes que les femmes font la labsist » ;

préposition ddg/di/dag « dans » :

dug-gbvrkan ai tottili zzakt la-bas « dans le noir ce se trouve de l'huile beaucoup » = « c'est dans les (olives) noires qu'il y a beaucoup d'huile » ;

préposition sag/si/zzag « en partant de » :

si-sswik ai barrint tssdnan iuzan « en partant du sswilt (orge cueillie avant maturité complète) ce font en grosse mou­ture les femmes les iuzan (sorte de met) » = « c'est avec le sswik que les femmes font la grosse mouture pour les iuzan » ;

préposition f/fzll « sur » :

fall-as a dd-ctarrag layramt « sur lui ce sort l'impôt » = « c'est lui qui est imposé » ;

préposition -(3r :

yar-u//u>M ai ssdaharan yudan « aux environs du déjeuner ce font circoncire les gens » = « c'est au moment du déjeuner que les gens font procéder à la circoncision ».

Dans le deuxième cas, elle suit le démonstratif a(i) :

préposition f/fall « sur » :

d-ai-din a f... « c'est cela ce sur... » = « c'est pourquoi... » ;

préposition yar :

an-ntta a yar ttilin lamfatah « c'est lui ce chez sont les clefs » = « c'est lui qui détient les clefs ».

Au deuxième cas se rattachent évidemment les quelques exemples que nous avons relevés pour le régime indirect :

d-a*(rum sl-lmaslura a mi naqqar tarqiât « c'est le pain de maïs ce à quoi nous disons tarqiit » = « c'est le pain de maïs que nous appelons tarqiét »

et au premier cette belle attestation d'anticipation redoublée :

tayarza-l-lbur, [yir ad-ihla usuggwas], zzag-s a dd-attagg9n yudan huit tamaqqrant et le labour de terrain sec, [lors-qu'est bonne l'année], de lui ce font les gens une grande ressource » = « la culture non irriguée, [lorsque l'année est bonne,] c'est d'elle que les gens tirent leur principale ressource ».

De la coexistence des anticipations élémentaire et renforcée, on peut déduire aisément que la première, moins expressive que la seconde, tend à perdre de son expressivité pour s'acheminer insen­siblement à n'être plus qu'un tour strictement grammatical concur­rençant la construction postnominale (complément de nom) et sur­tout postverbale.

3. — On enseigne communément que le sujet d'un verbe ou bien le suit, à l'état d'annexion :

taqqitn tsmaltut « la femme s'asseoit » ou le précède, à l'état libre :

tagsééult u-taccur s-uyi « l'outre n'est pas (entièrement) pleine de lait».

Il y a, du fait même de cette dualité, un problème auquel on ne parait guère, sauf erreur, avoir prêté attention jusqu'ici.

D'après l'état du nom et d'après ce que nous venons de dire de l'anticipation élémentaire, on est en droit de penser que, fonda­mentalement, en berbère, le sujet du verbe est après verbe à l'état d'annexion et que, en base, ce que l'on considère comme un sujet avant verbe, à l'état libre, n'est qu'une anticipation du sujet, parallèle à l'anticipation de régime. Il n'est que de reprendre, sous cet angle, les exemples de « sujets avant verbe » pour en sen­tir immédiatement, dans nombre de cas, la valeur anticipative : ainsi, peut-être :

tagaééult, u-taccur s-uyi « quant à l'outre, elle n'est pas (entiè­rement) pleine de lait ».

Un détail rend ici les faits matériellement moins clairs : c'est que, en regard des pronoms personnels régimes, il n'existe pas de pro­nom personnel sujet : partant, il ne peut y avoir reprise de l'anticipation de sujet, comme il y a reprise de l'anticipation de régime. Il va sans dire que, comme toute anticipation élémentaire, l'anti­cipation élémentaire du sujet est susceptible de dégradation expressive au point d'aller, sans doute, le cas échéant, jusqu'à n'être plus sentie comme telle et, plus encore peut-être que l'anticipation de régime, devenir alors effectivement un tour grammatical simplement concurrent du tour grammatical fon­damental.

S'il en est bien ainsi, le parallélisme se rétablit intégralement entre anticipation de régime et anticipation de sujet, car il existe également une anticipation renforcée du sujet,

sans particule d :

ai(j(jib an-yudan a dd-ittasan ttayan s-yar-nay azzakt « beaucoup de gens ce venant ils achètent de chez nous de l'huile » — « il y a beaucoup de gens qui viennent nous acheter de l'huile »,

et surtout avec particule d :

t-tisadnan a<7-gattazzagan tiyattan « ce sont les femmes ce trayant les chèvres » = « ce sont les femmes qui traient les chèvres ».

Ce parallélisme, au demeurant, n'a rien que de très naturel.

Anticipation de régime et anticipation de sujet, élémentaire ou renforcée, ne sont pas exclusives, comme en témoignent les trois exemples suivants :

a)         anticipations élémentaires de régime direct et de sujet :

IJprfat-a-y-a qai, [mahsub dima], wa ittagga-/»n{-id i-wa « tous ces métiers, [presque toujours], celui-ci les laisse à celui-ci (= se transmettent de père en fils) » ;

b)         anticipation élémentaire de régime direct et anticipation ren­
forcée de sujet :

agisi, [mahsub dima], d-iniltan a l-itteggen « Yagisi (sorte de fromage), [presque toujours], ce sont les bergers qui le font » ;

c) anticipation élémentaire de  complément prépositionnel et anticipation renforcée de sujet :

ak d-usafar aiggib ag-gslttason zzng-s « aussi le colportage, beaucoup ce vivant de lui » — « le colportage aussi, il y en a beaucoup qui en vivent ».

4.         — La reconnaissance d'une anticipation élémentaire du sujet
permet de résoudre non seulement le problème de la position du
sujet, mais encore celui de la position du verbe. En dehors de tout
effet particulier, c'est à lui, compte tenu, le cas échéant, du jeu de
ses affixes, que revient, dans la phrase normalement construite,
la place de choix dans la proposition,- celle du début : en initiale
absolue dans une proposition indépendante ou principale, direc­
tement après le terme subordonnant dans une proposition subor­
donnée :

taqqim tamattut « la femme s'asseoit »

yir ad-iccA uyi, takks-ih-add tamattut si-tagassult « lorsque le lait est caillé, la femme l'ôte de l'outre ».

Le rôle de l'anticipation est justement de le déposséder de cette position qu'il retrouve au demeurant progressivement à mesure que l'anticipation tend à constituer une nouvelle proposition :

d-albarquq [san-ittazran] ai ssyaran yudan « ce sont les abri­cots [qui leur restent en surplus], que les gens font sécher ».

5.         — II se pourrait que certaines constructions nominales, par
leur structure même, soient rebelles à l'anticipation,  au moins
élémentaire. Soit, par exemple, les tours suivants :

a)          libdttanin d-igliman ur-anyufil-s,

b)         nihantin,  di-sant   nay  t-tlata,   akk tiét s-almasduqa-nnas
s-addu-s,

c)          tagarsa n-ddakir,

où seul le ton, semble-t-il, permet de distinguer entre les deux valeurs :

a) « les tibdttanin sont des peaux non tannées » ou « les tibdt-tanin, ce sont des peaux non tannées ».

b)      « elles sont par deux ou par trois, chacune avec son foyer
sous elle » ou « elles, elles sont par deux ou par trois;
chacune, elle a son foyer sous elle »,

c)      « le soc est en acier » ou « le soc, il est en acier ».

Mais il n'en est certainement pas toujours ainsi et l'on compa­rera ■

asaebi n-usyar;] dag-as/us [si t-ittattaf wa ikarrazan « l'araire à une bête est en bois;] elle a un mancheron (litt. en elle un mancheron) [par où la tient celui qui laboure »

et, avec anticipation du sujet :

ihyman, u-yar-san-s « des chameaux, pas chez eux » = « des chameaux, ils n'en ont pas »

ou encore, avec anticipation du régime :

afaddan, dag-as sbea nay t-tmanya n-iyallan di-tazzagartat « Yapddan (carré de culture irriguée), dans lui sept ou huit coudées dans la longueur » = « Yafdddan a sept ou huit coudées de long ».

Cette étude a été faite en partant des textes ethnographiques encore inédits que M. Nezzal a rédigés, en ig^i-igAa, dans son parler Chaouia des Ait Frah. Si certains faits sont suffisamment connus pour se passer de justification, d'autres pourront paraître tenir au genre, au parler, ou même à l'individu. Aussi trouvera-t-on ci-dessous, à titre d'indication, des exemples corroborants — à quelques variations dialectales près, tel l'emploi de d — tirés des Textes touaregs en prose, ethnographiques aussi, il est vrai, du Père de Foucauld1.

i. Nous avons conservé dans les exemples suivants notation et transcription du Père de Foucauld, malgré les différences qui les séparent des nôtres. Une harmonisation qui n'eût pu toujours être opérée sans arbitraire, ne nous a pas paru s'imposer ici, en raison même des problèmes envisagés. Toutefois, et justement pour le même motif, nous nous sommes permis d'introduire, le cas éclu'ant, quelques tirets.

A. anticipation élémentaire avec reprise par un pronom régime : a) de régime direct :

oulhul, tâdden-< dar-tindé « la graine d'oulloul, ils la pilent dans un grand mortier » (texte 7, ligne i3, page 3o),

6) de régime indirect :

ihanân, tâggen-dse/i isebrân « les tentes, ils leur font des para­vents » (texte 1, 1. 9, p. 26),

c)         de complément de nom :

ilemaouen, éd-ekkesin ïmi&den-nesen es-tâchkât « les peaux, ils ôtent leurs poils avec de la tâchkât » (texte 1, 1. 2, p. 26),

d)        de complément prépositionnel :

éred, ikânn d-es tagella « le blé, il fait avec lui du pain (cuit sous la cendre) » (texte 3, 1. i3-i4, p. 27),

tadabout, nâssen foull-âs aies et-tamet râs-nesen « le lit, couchent sur lui l'homme et la femme seulement » (t. 18, 1. 2, p.

B. anticipation élémentaire du sujet:

a)        position fondamentale du sujet (après verbe, à l'état d'an­
nexion) :

gâmmeinet-tet teklâtin « les femmes esclaves la cherchent »

(t. 7,1, n, p. 3o), ét-tettef tëmrart abarad dar-fadden-nit « une vieille femme

tient l'enfant sur ses genoux » (t. 10, 1. i3, p. 32),

b)         avant verbe, à l'état libre :

ihanân en-moûhar lân adafor « les tentes des touaregs ont un coussin en peau» (t. 2, ligne 11, p. 27),

iklân éd-aoutin tela « les esclaves frappent (= poussent) le bétail » (t. 1, 1. 21-22, p. 26),

lamel, dar-ëhen-nît, imir-ien râmmei iselsa... « la femme, dans sa tente, un moment (= tantôt), elle coud des vête­ments... » (t. 4.1- 1. p- 28);

C.        double anticipation élémentaire :

a)        du sujet et du régime direct :

asafâr ouà-rer, ouiiod inâqq-fo fô, ouiiod izoûzoûi-ten « ce remède-ci, certains, il les tue tout à fait, certains, il les guérit » (t. \!\, 1. 35-37, P- "^)>

b)         du complément de nom et du sujet :

ilellnn d-ètnrad, taggalt-nesen our-toulé « les nobles et les imrad, leur dot n'est pas pareille » (t. 17, 1. 19, p. 39),

c)         du sujet et d'un complément prépositionnel :

kel-oulli, ahh oua-nesen, kânnen d-es tikammârîn d-ououlsàn « les imrad, leur lait, ils en font des fromages de lait frais et des fromages de lait aigre » (t. 6, 1. 4, p. 29),

d)        d'un complément prépositionnel et du sujet :

lallit settëfet, eddou.net, ou d-es tidaouen « le mois noir, les gens ne se marient pas dans lui » (t. i5,1. 1, p. 38);

D.        anticipation renforcée (seule première variété, le touareg n'uti­
lisant pas le tour avec particule nominale d) :

d) du régime direct :

enta a fâtteren eddounet dar-ëhen « elle ce étendent (comme tapis) les gens dans la tente » — « c'est elle que les gens étendent comme tapis dans la tente » (t. 2, 1. 19, p. 27),

6) d'un complément prépositionnel :

akh a s tâdderen moûhar [koud ill-ê « le lait ce au moyen de vivent les touaregs [si il est lui » = « le lait est ce dont vivent les touaregs [s'il y en a » (t. 8, 1. 1, p. 3o) ;

E.         anticipation élémentaire et anticipation renforcée :

a) anticipation élémentaire du régime direct et anticipation ren­forcée du sujet :

elfetàt, izeggàren a <-ikânnen « le pain (en forme de galette, cuit sur  une plaque), les haratin ce le faisant » = « le pain... ce sont les haratin qui le font » (t.  2, 1. 14-i5,

p. 37).

6) anticipation élémentaire du sujet et anticipation renforcée du régime direct :

ihaggâren, tillemtn-nesen a lân abadah « les nobles, les cha­melles d'eux, ce ils ont toujours (avec eux) » = « les nobles, leurs chamelles, ils les ont toujours avec eux » (t. 3,1. 4-5, p. 37).

On voudra bien ne voir dans les lignes précédentes qu'une ébauche. Mais il nous a semblé que nous pouvions déjà fixer quelques repères, proposer des éléments de classification et de nomenclature et offrir, en particulier, de la position du sujet — et, partant, du verbe — une interprétation plus nuancée et plus exacte que celle que l'on donne traditionnellement.

 

 

                                                                              André BASSET

Professeur à l’Ecole des Langues Orientales

 

 

 

 

Retour en haut

 

 

Retour en haut

Numéro 22    Janvier 2006                                                                                       

Le Poème:

 

 

Specimen d’dapatation en vers d’une fable de Jean de La Fontaine,  « Apologie de l’aveugle  et du paralytique »  par YAS , une jeune fille de Ain-Lḥemmam (Micli), (1948 et 1950 )

 

 

ULAC  AM   LEMΣEWNA   DI-DDUNNIT ...

 

Di ddunnit, a lmumnin, d atmaten i nella;

 Yiwen Uxellaq-nneγ,  yiwen uẓar n zerriεa

 Baba-t-neγ d Sidna-Adem, yemma-t-ney d Lalla Hewwa.

 Zerriεa tefrurex, mkul mkan ur txab ara ;

 Xas akka nembeẓzaε, maεna ur nteƫƫuy ara,

 D atmaten kan i nella.

LLan sin lxuluq si lebḥer akinna,

Mkul yiwen d taluft-is, εe tben mačč d kra.

Ssbbeḥ-meddi d anaji, ddεa ur  εedilen ara :

Bγan ad d-yeffeγ leεmer, εyan si-ddunnit-a.

 Limmer deg- ufus-nsen, yili atenad ddew lqaεa !

Yiwen, meskin, d ukrif, yesleγ kan di lqaεa,

Yezzuγur iman-is si tebburt ar tebburt,

Ma ad d-yaf  talqimt n lqut.

Izenqan s lekmal idumm-iten umeybun :

 Tasa  n  wi n  ḥninen ad d-tudum !

 

Wayeḍnin d aderγal, ddunnit ur ƫ-yeẓri ara :

Am unebdhu  am ccetwa γur-s εedlen meṛra.

 Yeţmetra tamεict-is, yeƫruḥu γef  tmura ;

Aγelluy  ṭtul n wass , agrireb ur yeεdil ara.

Ass-nni  iεedda  deg webrid am  zik-nni  am tura,

 Yesla  i yiwen  umexluq, yeƫru bla leḥya ;

Yebded la yesmeḥsis, yergagi si lfeqεa;

 Iεedda  ihder-as : Acu  i  k- yuγen a lxelq-a ?

 Eyya ad nemḥami  ccedda !

Ruh, ahbuh, ay acrik, ur sent- nezmir ara !
Keč aql-ak d aderγal, nek sebdeγ di lqaεa!

Tilufa-nneγ  mxallafent, eyya  ad nruḥ  a gma :
Nekkini ad k-bibbeγ, keč skad akka  bb akka :

Mmal-iyi  iberdan : lhemm-nneγ ifukk  ass-a !

 

YAS, 1948-1950

 

Retour en haut

 

 

 

 

Adresse de messagerie électronique :  ayamun2@Hotmail.com

                  

 

Adresses Web:  www.ayamun.com/

 

 

Retour en haut

Retour au titre

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasàunt n tsekla imaziàen, ar tufat !

 

@Copyright ayamun 2006
Dernière révision : mardi 31 Janvier 2006