Ayamun cyber-tasàunt n tsekla n Tmaziàt

ayamun

cyberrevue de littérature berbère

 

 Numéro 6      Mai 2001    

55  pages

 

Retour à Bienvenue

Sommaire

 

Sommaire:            

  

1°)_Le texte en prose: Aɣebbar s allen, essai de traduction de « la poudre d’intelligence » de Kateb Yacine (S.SADI et A.Mezdad,1975)

2°)_L'article : Analyse de « Ait-Menguellet chante » de T. Yacine par  Abdelkrim HAMIDOUCHE

3°)_Le poème:   adlis n Waɛli, ukkist seg ungal « tagrest urɣu »

4°)_Adresse de messagerie électronique

5°)_ La cyberlibrairie

 

 

Retour au titre

Numéro 6    Mai 2001        

                                                                           

 LE TEXTE EN PROSE : 

 

   

Aɣebbar s allen

  essai de traduction de " la poudre d'intelligence " de Kateb Yacine  (1975)

 

 

 

TADLEGT ULAC DEG S MAḌI : SIN ISEKLA D WEƔRAB. ZDAT-NEƔ D AGDIL  AKK-IN CWIṬ ASEKLU-NNIḌEN,  D TAZDAYT UR NEŢŢAREW, TERRA ASAYES AMZUN D ANEZRUF.

TILLAS.   TAFAT.

ČAQLALA   IGEN ƔEF TGERTILT. ƐATIQA  D TAMETTUT-IS,TEQQIM DEG TEƔMERT, la-TFERREN  ŢŢMER, I TCEMMAƐT.                                                                                                      ČAQLALA  IBERREN  IRENNU.

 

ČAQLALA:   Sexsi  tafat

 

ƐATIQA    :  tufiḍ-iyi-d wehmeɣ acu  i -t-yesseɛyan.

 

ČAQLALA: nniɣ-am sexsi tafat

 

ƐATIQA  : aql-a-k ur tennuddmeḍ ara. La-tberrneḍ trennuḍ... Teẓriḍ meqqar acu-t wass-a ?

 

ČAQLALA : sexsi tafat ...3 wussan-aya ur ṭtiseɣ ...

 

ƐATIQA  :  tebɣiḍ ad  d-tiniḍ 3 wussan  aya anagar d iḍes ...

 

ČAQLALA : ihi  ɛni urgaɣ, nniɣ-am sexsi tafat.

 

ƐATIQA : tesdderwceḍ-iyi ! la-ntezzi nrennu am isegnan n temrilt. Keçç tezgiḍ ulac axeddim, ma d nekk la-ţraǧuɣ ḥessbeɣ tisaɛtin.

 

ČAQLALA  : ihi kem d isegni amecṭuḥ win iḥessben tisaɛtin, eṭtes  eṭtes anef iyi  ad  ṭtseɣ. Amzun qeddmen-kem-id, ɛni ur tumineḍ ara tella tegrawla ?

 

ƐATIQA   : akka i d tagrawla ! seg wasmi i s-nsemma ziema nejweǧ, keçç tezgiḍ   tsekkreḍ. Yerwi uqerru-k...

 

ČAQLALA  : sexsi tafat !  acu akka la-teţraǧuḍ d ass n lqeyyama ? Ɛni d alaxert i la-teţwanaseḍ ? Sexsi-ţ, nniɣ-am !

 

ƐATIQA : ( TELDI  AƐEQQA N tţMER, TESKEN-IT-ID) sikked, aɛeqqa n ţţmer yeççur d awekkiw.

 

ČAQLALA : twalaḍ ! limer i yi-d-tḥesseḍ, limer i tessexsiḍ tafat yili i t-teççiḍ am wiyaḍ  dɣa an-nethenni

 

TILLAS. AKKUD. AD IWET NNAQUS 6 IBERDAN ṬTBEL. TAFAT.  ƐATIQA  AD D-TELDI ALLEN-IS. S-SYIN THUCC ARGAZ-IS.

 

ƐATIQA : ekker, ekker ! d seţţa.

 

AKKEN UR AS-D-YERRA ARA AWAL, TEKKER, TEDDEM-D TAQBUCT TEBDA TEţRUCCU-T.

 

ƐATIQA  : ekker ! Tenniḍ saki-yi-d ɣef seţţa, eyya, ekker ! D lawan ad tnaḍiḍ axeddim.

 

ČAQLALA : ( YEDDUQES-D)  wahh ! wahh ! wahh !

 

ƐATIQA  : ekker fell-ak ! D ayen twalaḍ s yiman -ik. Axxam d ilem. Ula d cwiṭ n tissent ur aɣ-d-teggri.

 

ČAQLALA :  (YUƔAL ƔER YIḌES)

                        ar ticki ! Ar ticki !

 

ƐATIQA : ( TEţRUCCU DEG-S) 

                       nniɣ-ak ekker, d seţţa !

 

ČAQLALA  :  (YELLEXS YAKK. YEKKER FELL-AS)                 wahh ! wahh ! wahh  a yelli-s n tewraɛt ! Nniɣ-am saki iyi-d, acu maççi akka.

                

( YELSA ICEṬTIḌEN-IS  s-syin YEFFEƔ)

 

 TILLAS. TAFAT. TASEGLIT  UGELLID  TEGZEM ASAYES. ČAQLALA  AKKEN YEZGA YEṬTERWEC, IWET-IT WUGUR ƔEF TEGMERT UGELLID  I-D-YEFFƔEN AD ISEGGEḌ, AKKED ISENBAREN-IS.

 

AGELLID  :  ilaq ad d-mmagreɣ yir ssbuḥ am wa, ass am ass-a  ssbeḥ zik. Yerna akken kan teldi ssyada.

 

( I YIWEN  UFESYAN)

  ḍegger-it ɣer lḥebs

 

 AFESYAN YEDDEM ČAQLALA. AKKUD.

 TARBAƐT TEKCEM-D ASAYES, TEFFER DEFFIR ISEKLA, MI-D YEWWEḌ UGELLID D TSEGLIT-IS. LA-D-SKANEN, SMINIGEN AYEN I D-WWIN SI SSYADA

 

AGELLID :             ( YEŢBURRUF) 

                    Ay-aḥqa  ssbeḥ, skecmeɣ yiwen uterras ɣer lḥebs. Yeɛni d yir axenfuc. D yir ssbuḥ. Acu kan ur-ǧin id-seggdeɣ am ass-a.

                                ( I  UFESYAN)

                  Acu teţraǧuḍ ad as-d-tserḥeḍ i umeɣbun-nni n ssbeḥ-a?

 

AFESYAN :  ɛniɣ-t acu kan yugi.

 

AGELLID : acu yugi ?

 

AFESYAN : yugi ad yeffeɣ

 

AGELLID : amek, yugi ad yeffeɣ si lḥebs?

 

AFESYAN: ad d-yeqqar yebɣA ad imeslay yid-ek.

 

AGELLID : ihi, siwel-as-d ! Ass-a aql-i ţţɛeɣ, meqqar ad sefḍeɣ ma yella kra  sxesreɣ.

 

         YEFFEƔ  UFESYAN.  IKCEM-D  ČAQLALA . YUNEZ-AS I UGELLID.

 

AGELLID : Axx eddem taxriṭ-a. Ssebh-a rgagiɣ mi k-walaɣ, ur bɣiɣ ara ad bduɣ Ssyada s yir lfal. Acu kan, lḥemdu-llah, ata-n rebḥeɣ fell-ak.

 

ČAQLALA : wehmeɣ anwa yesxesren wayeḍ ! Anwa i d yir lfal i wayeḍ ! Acu axessar yezga yeţţuɣal d rrbeḥ. D rrbeḥ i-yemuḥaben yak yesseggray-d s txessart. Dɣa ɣef temsalt-a llan wid yessulin fell-as afelsef.

 

( ISELLEM ƔEF UGELLID, S-SYIN YERRA AKK-IN)

 

               Dɣa ma yura  kra n wemcum ad i-yeddem taxriṭ-a, awal i d-nniɣ ad yeffeɣ, a ssixta !

 

                    AKKUD.

AGELLID YEKCEM TILI. ČAQLALA  YEGZEM ASAYES, YESSIKKID TARBAƐT S YIR TAMUƔLI.

               TARBAƐT TEBḌA IMAN-IS ƔEF SIN, BDAN DDELWIḤEN. WA YEţSELLIM   ƔEF WA, WA YEţZULU ƔEF WA, AMZUN UR ţFAKAN ARA AZULU.

ABERRAḤ, SI TAMA-S, MI-D YEKCEM ČAQLALA. IZUL FELL-AS AM wAT-CCERQ.

 

ABERRAḤ :     azul !

 

ČAQLALA : (YERRA-YAS AZUL-IS)

                                  azul !

          TARBAƐT : ( AZULU  I ČAQLALA  )

                                    Azul ! Azul ! Azul !

           ČAQLALA  : ( YERRA --YASEN)

                                    azul !

 

                              IMIR-NNI, ABERRAḤ YEZZI -D I USAYES, YEţXEMMIM. YEMLAL NEŢŢA D ČAQLALA, YENNA-YAS AZUL, AKKA -KAN AMZUN UR-ǦIN I T-YEMLAL.

 

ABERRAḤ : Azul !

 

ČAQLALA : ( YEḤMEQ )

                     azul ! Azul ! 3 tikkal, azul alef n tikkal, azul, azul.

 

TARBAƐT: (ƔILEN I NUTNI I-WUMI YEţZULU)

                       Azul ! Azul ! Azul ! Azul ! Azul ! Azul !

                       

 

 TIYITA N ṬTBEL.

                         ČAQLALA YEFKA-YAS ABEQQA I UBERRAḤ.

                        

                      Azul ! rnu azul !

 

TARBAƐT:  A tawaɣit  tawaɣit n twaɣiyin, tawaɣit n twaɣiyin n twaɣiyin. Eyyaw ɣer lqaḍi, ɣer lqaḍi, ɣer lqaḍi.

 

                           TILLAS.  TIYITA  N ṬTBEL.

                           TAFAT.

LQAḌI : tuɣaleḍ--d armi  d da?  acuɣer tewteḍ argaz ?

 

ČAQLALA  : azul !

 

LQAḌI : acu i-d teqqareḍ ?

 

ČAQLALA  : ( YERRA AKK-IN )

                      azul !

 

LQAḌI         : sani akka ?

 

ČAQLALA  :  ( YEţSIGGI AKK-IN  AKK-IN )

                        azul !

LQAḌI         :  ṭtfet-ţ--id !

 

ČAQLALA    : ( IRENNU YEţSIGGI...)

                        azul !

 

LQAḌI :         azul-ik ɣas melleḥ-it. err-d awal i westeqsi-inu.

 

ČAQLALA  : err-d awal daɣ keçç i westeqsi-inu : maççi d tussḍa ara tessdeḍ mi ara k-d-ssuguten azul, imdanen-a d ufsixen, widak yesnuzun aḍu, ikewwacen n ssiɛqa ucanen yeţraǧun s yiles-nnsen uḥdiq kra n win yellan d nniyya, n win yellan d imfelsef, neɣ win yellan d axeddam, ţraǧun ad d-ɣlin fell-as s ifassen-nnsen ɣezzifen ad as-qebḍen taxriṭ neɣ tarwiht...

                                ( YERRA AKK-IN )

                         azul !  azul 100 tikkal ! Azul i kra yellan d axeddaɛ di ddunit.

 

 

                                 LQAḌI YEKCEM ƔER TILI. ČAQLALA  YEGZEM DAƔEN ASAYES, YESSIKID S YIR TAMUƔLI TARBAƐT YEFFREN DEFFIR ISEKLA

 

ABERRAḤ :    azul, ay imfelsef !  s anda akka teţţeddẓeḍ agerz?

 

ČAQLALA  : wexxret, ay imelluẓa !  ula d nekk zik lliɣ d amakar kkateɣ ɣer lǧiban. Twalam taxriṭ-a? d agellid s timmad-is i yi-ţ-id yefkan. Isedda-ţ-id d tabraţ s-wayes i yi-isemma d imfelsef ameqqran, d nekk i d ameqqran gar-asen, ugareɣ-ten-yakk.

 

ABERRAḤ :  ata-n la-yeţzuxxu.

 

TARBAƐT  : la-yeţzuxxu !

 

ČAQLALA : ( NEǦ(EN DEG S)

                        wexxret ay imelluẓa !

 

ABERRAḤ  :  (YESSENSER-AS TAXRIṬ-NNI )

                         ini-yaɣ-d meqqar acu ara txedmeḍ s wureɣ-agi  yakk.

 

ČAQLALA : tazwara ad d-aɣeɣ aɣyul...

 

ABERRAḤ   : Ad yeldi Rebbi tiwwura. Neḍmaɛ kan ad d-teɣliḍ ɣef weɣyul i k-yifen di ṭtbiɛa.

                           ( I TERBAƐT )

                        akka i d azewwax !

                           ( I ČAQLALA   )

                        ini-d xersum nca-llah, ma yebɣ Rebbi, dɣa ad igerrez wass.

 

ČAQLALA  : Rebbi, ama yebɣa neɣ yeqqim, ssuq yeqreb maḍi, iɣyal ggten, ɣur-i taxriṭ i yi-d-yefka ugellid. Ur walaɣ ara acu ara d-yegren Rebbi. Yella neɣ ulac it, nekk ad d-uɣaleɣ s weɣyul.

 

ABERRAḤ  : d takeffart !  d takeffart n tkeffarin !

 

TARBAƐT   :  d takeffart n tkeffarin n tkeffarin !

 

                                 ČAQLALA  YERWEL. AKKUD. TUƔAL-D  TERBAƐT S ASAYES,  TAMA N ZDAT. IKCEM-D ČAQLALA  IZƐEF AṬAS.

 

ABERRAḤ  :         ( S UMAƐLEK)

                        Azul ay imfelsef !

 

TARBAƐT   :     ( KIF-KIF )

                         Azul ay imfelsef !

 

ABERRAḤ  :  anida akka yella weɣyul-nni?

 

( TARBAƐT TEBDA CCḌEḤ. TEŢŢEZZI I ČAQLALA  )

 

                        aɣyul ! Aɣyul ! Anida yella weɣyul ?

 

ČAQLALA   :       ( YEƔLI DEG SEN S U(EKKAZ )

                        wexxeret ! Nca-llah ! Ay imelluẓa ! Nca-llah a yir ssubuḥ ! Nca-llah ! ɣer ssuq ! Nca-llah !  faqeɣ-awen nca-llah ! tukrem-iyi taxriṭ-iw nca-llah ! Ay imakaren nca-llah ! Imenfiyen ! Nca-llah ! Ixeddaeen ! Nca-llah !

 

                             I YAL NCA-LLAH, YEŢŢAK ČAQLALA TIYITA UƐEKKAZ WIDAK AD REWLEN.

 TILLAS. TAFAT.

 

ƐATIQA   : acu akka teţraǧuḍ ad tnecreḍ isɣaren ?

 

ČAQLALA   : d awal yellan ! A tameṭtut, aḥkam ulac win I kem-ygaren, ulac nnig-em wayeḍ !

 

ƐATIQA       : ruḥ ad tgezmeḍ isɣaren !

 

                             ČAQLALA  YERRA AKK-IN , AMENCAR DEG UFUS. YULI ASEKLU, YEQQIM ƔEF TECWAWT, YEBDA INECCER AFURK.

YAL MI ARA YENCER AMENCAR ILEWWI.

IBEDDEL AKURK, YUČAL YENCER AFURK-NNI I-ƔEF YEQQIM. YERREẒ UFURK-NNI. YEƔLI ČAQLALA.

AKKUD. ČAQLALA YEQQUR. ULAC AMBIWEL.

 

ČAQLALA   : ur i yi-yenɣa usemmiḍ armi mmuteɣ.

 

                            AKKUD. TEKCEM-D TERBAƐT ASAYES.

 

ABERRAḤ  :         ( YESLUFUY I ČAQLALA )

                         Yenɣa-t usemmiḍ.

 

TARBAƐT   :  ihi, immut !

 

                                TIYITA N ṬTBEL. TARBAƐT TEDDEM ČAQLALA DI TFERSADDIT. DČA, DIN DIN TBEDD TERBAƐT.

 

TARBAƐT  : ggten iberdan yeţţawin ɣer tmeqqbert

 

ABERRAḤ  : an-nawi kan win igezzmen.

 

TARBAƐT  : dɣa d winna yakk i-ywaeren !

 

ČAQLALA  :     ( IRFED-D AQERRU-S )

                       ur ţnaɣet ara. Asmi akken nedder, abrid amenzu i d-nemlal  naɣ-it.

 

                            TARBAƐT YEFFEƔ-IŢ LAƐQEL, TAREWLA AKKA D WAKKA.

 TILLAS. TAFAT.

ČAQLALA  ISENNED ƔER TČINAŢ  YEṬTEF AƔYUL SI SSRIMA. TEZZI-YAS-D TERBAƐT.

 

ABERRAḤ  : acu akka txeddmeḍ keç d weɣyul?

 

ČAQLALA  : la-ţxemmimeɣ s-sya itelli ssuq. Gar-i d weɣyul, wehmeɣ anwa i d akli anwa i d bab-is. D nekk? neɣ d aɣyul?

 

ABERRAḤ  :  ma yella kra nezmer a-k-t-nexdem.

 

ČAQLALA   : ulac acu ara kken-id-yegren. Mennaɣ a wi-llan di ddunit anida irgazen d yeɣyal ad ilin mfaraqen. Ḥaca timira-nwen.

 

ABERRAḤ : eǧǧ-aɣ-d aɣyul-ik, eddu cwiṭ ɣef uḍar, ad yixfif uqerru-k.

 

                             ČAQLALA  YEǦǦA-YASEN AƔYUL, YERRA AKK-IN . TARBAƐT TESBECBUC.

 

ABERRAḤ  :      ( I TERBAƐT)

                         Aɣyul awit-ţ  ma d ssrima anfet-as ɣur-i. ɣiwlet ffret !

 

                               TILLAS. TAFAT.

TARBAƐT D WEƔYUL ƔBAN.

ČAQLALA  YUČAL-D S ASAYES.

 

ČAQLALA   :  anida yella weɣyul-iw?

 

 

ABERRAḤ  :       (YEQQEN-D SSRIMA)

                        aql-i da.

 

ČAQLALA   : la-k-in-qqareɣ aɣyul-iw anida yella ?

 

ABERRAḤ : d nekk i d aɣyul-nni. D yemma i i-yedean armi  uɣaleɣ akka.

 

ČAQLALA  : argaz-a, ɣef akka ţwaliɣ, iɣil iman-is d aɣyul i-yella. Ihi ula d nekk iɣilen iman-iw d argaz, ahat d aɣyul i lliɣ,  ad tafeḍ mzennadent wallen-iw.

                    

 

 

                        TILLAS. TAFAT.

TARBAƐT TUƔAL D TARBAƐT IFELLAḤEN YESNUZUYEN IƔYAL, DI SSUQ. ABERRAḤ NEŢŢA YEṬTEF AƔYUL N ČAQLALA.

 

ABERRAḤ  :  a ur d-yeskkerker iman-is zdat-neɣ yemfelsef.

                   

                              ČAQLALA  YUƔAL-D S ASAYES-YAƐNA QBALA AƔYUL-NNI.

 

ČAQLALA :   Azul.

 

ABERRAḤ :   Azul.

 

ČAQLALA :   Ur n-nenṭiqeɣ ara ɣur-ek. D aɣyul i-wumi ţmeslayeɣ.

 

ABERRAḤ :   Mmeslay ɣef yiman-ik. Amzun d aɣyul-ik kan aya.

 

ČAQLALA :   ( I WEƔYUL)

                        D aɣyul i tellid,  d aɣyul ara teqqimeḍ.

 

ABERRAḤ :   Fiḥel ma teddiḍ-ţ  fell-as. D aɣyul.

 

ČAQLALA :    ( I UBERRAḤ )

 

                        La-teţţaraḍ iman-ik d aɣyul i-wakken ad tawiḍ aɣyul.

 

ABERRAḤ :   I weɣyul i-wumi teţmeslayeḍ ? ur yezmir ara a-k- d-yerr awal,  yak teẓriḍ.

 

ČAQLALA :    lliɣ ɣur-i yiwen weɣyul kan,  aql-i ufiɣ-d sin.  D tamkerra  n Rebbi !

 

                                 INEGGEZ ƔEF UBERRAḤ,  YEṬTEF DEG  SSRIMA, ICUDD-IT ƔER  TČINAŢ.

 

                         Aɣyul-iw  yerẓa acu kan steqnaɛ yis-s.  Ma d keçç,  ma daɛwessu terra-k d aɣyul,  annect tebɣuḍ tekkeḍ-t  ad tuɣaleḍ  akken telliḍ zik,  d uccen. Qim kan anida telliḍ. Qim kan anida telliḍ. Ula d nekk daɣen ad  uɣaleɣ akken lliɣ zik, ad d-iniɣ  wwiɣ-ţ-id amzun d aɣyul. Ikellex-iyi ugellid  s içençunen-is. Suḍnen-iyi Ţţuseççeɣ. Acu kan tura bdiɣ la-ţţisineɣ, ihi, ilaq ureɣ ugellid ad as-d-yuɣal d axsim-is : yak ras-lmal (Ihri) inneqq iman-is ... Ih, ţqaleɣ ɣer wesxentec. Nnergila-inu,  ur iyi-txeṭtu ara.  Wid i-wumi  ɣezzif yiles qqaren-iyi    "Asigna-n ddexxan"  neɣ ČAQLALA.  Wid yesmeɣren  ieenfuren semman-iyi  d adderwic.  Acu kan aderwic d win yumnen  yedderwic.  Ma d nekk ulac s wacu umneɣ.  Tamussni-inu tebna ɣef 3 temsal. Tamezwarut d ureɣ ugellid,  ata-n amek ara-s-geɣ.

 

                                  INUDA DI  LǦIB-IS, YEKKES-D TISIWAY N YEDRIMEN  i S-D-YEGGRAN, YESSUKK-ITENT I WEƔYUL DEFFIR,  AMZUN   D TICEMMAƐIN  N  DDWA.

 

                        Tamsalt tis-snat :  ad iferreǧ win ixaqen.

 

                        Tis-tlata ...

 

 

                                   AGELLID  YEKCEM-d S ASAYES,  TEḍFER-IT-ID TERBAƐT LA-S-TEKKAT AFUS.

 

                         Teçça ! Tura ad waliɣ acu teswa tikti i d-ufiɣ.  Ata-n ugellid.  Xemsa ɣef yimi ! Ad sekneɣ i wegdug acu  i d d tasferka tamsertit ugellid-nneɣ.

 

                                   AGELLID YEGZEM-D DAƔEN  ASAYES.

ČAQLALA  ILUƐA-T ULAC TUFFRA.

                        

                         Ay Agellid,  walaɣ-t terrunddaḍ, ẓriɣ acu i k-ixussen.  Xussent-k 3 tɣawsiwin  i ɣef teţţali lehna n yal amdan yimzi ner yimɣur :  Tigzi, ureɣ, tayri.  Tigzi d tayzi a-tent  neǧǧ d tineggura.  Anagar keçç d lebɣi-k wuɣur i ţ-tella. Ma d adrar n wureɣ s-wayes tzemreḍ ad taɣeḍ kra din, d tiyita-s win i t-ilan ...

                       Sel-iyi-d aṭas aya tura, nekk la-qqareɣ  yal ddin  yellan di ddunit, armi i d-mlaleɣ d yiwen uţafţar d aqdim maḍi yeţmeslay-d ɣef weɣyul bu lberhan.

                       D aɣyul,  d aneggaru di lmal acu kan iberru-d i wureɣ deg umur  n tberriṭ...

                        teẓriḍ simmal teellfeḍ deg s,  simmal ad d-iteffeɣ d tiract d timeqqranin d ureɣ yakk.

 

                                     AGELLID IHUZZ AQERRU-S.

 

ČAQLALA :   Acu akka yakk i d-teqqareḍ d ayen yellan ...Ihi,  aɣyul--a,  ata-n zdat-ek, wwiɣ-ak-t-id s lferḥ : aṭas i fkiɣ  lfaţiḥa allarmi i t-ufiɣ la-i-yeţraǧu, yeqqim ɣer tçinaţ ... iban lfal acu-t.

                       A-ngerrez ccɣel, ad as-nessu taẓerbit yeswan, yak yuklal-iţ. Aww ! !

 

(ILUƐA  TARBAƐT)

 

                        Awit-iyi-d taẓerbit, akka i d-yenna ugellid.

 

                                 ABERRAḤ YEWWI-D TAẒERBIT.

ČAQLALA YESSA-Ţ DDAW TINSA N WEƔYUL.

 

                         An-nerǧu kan tura, yak ifelleq seg walim. Yerna bab-is ilaq ad as-yekker mi-d-yeɣli yiḍ, ssḥur d tafat maççi akken i ddukulen. Ma aeniɣ-t tura deg uzal-qayli, i-wakken kan a-k-d-ssekneɣ acu i-wumi zemreɣ  ahat ur tumined...

 

                                      AKKUD, S-SYIN,  AM AKKEN IWET RRƐUD, ƔLINT-D 3  N  TSIWAY N WUREƔ

 

AGELLID   :   A lawliyya ! Čaqlala, a win iḥurben ɣef tmurt !

 

ABERRAḤ :   A ssadaţ ! A ssadaţ  n ssadaţ ! lberhan.

 

ČAQLALA :   Acu twalam ! Aɣyul d bu lberhan ur  d aɣyul n menwala,  d aḥbib n Rebbi, d aqrib n Rebbi, acu kan yeţxellis ayen yexdem d ssiyya...

                       Aɣyul bu-trebbanit, la-wen-qqareɣ, ticki ara yaelef akken ilaq, ad ilin yakk imeqqranen n tmurt, iesekkriwen, iɣermiwen, lecyax, yak aɣyul-a iḥemmel azuxxu, yak ula d neţţa yuɣ ibidi, zdat-sen ad d-yeffeɣ, ay agellid ameqqran ! ur teţţafeḍ ara anida ara terreḍ ureɣ n At-lberhan.

 

                                       TILLAS. TAFAT.

LƐULAMA, LMEFTI, LQAḌI, AGELLID, ZZIN-AS I WEƔYUL IFFELLQEN S WAFFAR AZEGZAW, AƔYUL IBEDDEN ƔEF TẒERBIT YESWAN.

                                        ČAQLALA YEQQIM ZDAT N TEJMAƐT, LA-YESSEDDUY TAMSALT N SSḤUR S WAWAL AMEQQRAN.

 

ČAQLALA :   Sexsi tafat ! ( TAFAT TEXSI).

            Tura ad d-ters tsureţ. Ticki ara teslem :  Kra n ssut ur nɣelleḍ, a sidi-Lmefti, a ssyadi Leulama, mekknet-d yakk ifassen-nnwen ɣer tẓerbit, imir-en ad tmegrem yakk  ssaba n ţţuba-nnwen.

 

                                         AKKUD.

AN-NSELL I  LƐULAMA D LMEFTI LA-SLEBLIBEN.

 

AGELLID   :   Ihi ? ...

 

LMEFTI      :   Wellah, ulac yakk kra yeqquren ....

 

ČAQLALA :    Ur ţţayset ara, yezga s wureɣ arqaq i d-ibeddu.

 

LMEFTI     :     Ahat yuḍen ? Aṭas i-yeelef. Aql-aɣ di kra ubabiḍ dayen kan ... ula d yiwet n tsawit ur telli.

 

AGELLID  :    Amar d atulles i tettullsem, ur twalam ara.

 

ƔČAQLALA :   Ihi, saɣet tafat.

   

                                          TAFAT ƔEF TẒERBIT. TELLEXS S IMUZZUREN N WEƔYUL.

 

ČAQLALA :   A Tawaɣit ! D Lɛulama i s-yedɛan i weɣyul-iw.

 

AGELLID   :   acu-ţ  twaɣit-a.

 

ČAQLALA :   Ay Agellid, efru-ţ  s lḥeqq.

            Ad senzeɣ lɛerḍ  n  ccwaṭen-a zdat medden, ur ẓran ara felsen-k ula d keçç, glan yiss-ek ula d keçç, ur ḥebbren ara i rrbeḥ n Tmurt, i rrbeḥ s-wayes ara d-yeglu wureɣ n weɣyul arebbani.

                        Xedmen-aɣ tawaɣit-a i-wakken ad sserwun  ureɣ i yiman-nnsen  kan,  yiwen-nniḍen ur yeţţekki. Uɣen tannumi.

                        D tideţ ɣur-i inigan. Limer ad tesɛelfeḍ, yakk Lɛulama, lmefti d amezwaru, a-ten-tesserseḍ ɣef tẓerbit, s wallen-ik ara twaliḍ acu ukren, agdud d daɣen ad iwali, d yekkes ccek.

 

                                           TILLAS. TAFAT.

             TARBAƐT TEZZI-D I USAYES. DI TLEMMAST, L(ULAMA D LMEFTI ZZIN, D AMEQYAS. TAMA TAYEFFUST, D ČAQLALA.

AGELLID IQUBEL-ITEN.

AKKUD. TILLAS.

 

ČAQLALA :   Tillas, ay agellid. Nadi deg yiẓzan, ur ţkukru ara, iẓzan yuɣen lmiteq. A tufiḍ kra neɣ nndah  ?

   

                                            AKKUD. TILLAS. TAFAT. TIYITA N ṬTBEL ƔEZZIFEN.

 TAFAT.

  ČAQLALA IMAN-IS, ZDAT N TČINAŢ, YEŢXEMMIM.

 

ČAQLALA :    20 iseggasen d axemmas ɣef ufelsef ! 50 neɣ 100 n zzmamat i d-yeffɣen seg uqerru. Acu kan maççi yiwen ad asen- ixemmem a-ten yaru deg  umur-iw.

            Am -weggderd am ugellid

            ugin ad amnen afelsef

             ilaq-as  aṭas aṭas n tedrimt

             yakk d lxuǧa daɣen

             i-wakken  ad yerkked ddhen-is.

             Dɣa ddhen am wa

             ḥulfeɣ la-yi-iteffeɣ

             aṭas i nberrez seg iqerra n tasilt.

            Icenga n ufelsef snulfan-d atabani

            d aɣlad iqurrean tamussni ur tkeççem iqerra-nnsen ilmawen.

         Ur yelli wacu  i yi-d-yeggran di tmurt-a. Aql-i di teɣli n ddunit-iw

            ur tadrimt ur lwali.

            Nekk i-wumi qqaren baba-s n wegdud tura d aneggaru  deg igujilen-is.

 

                                        IƐEDDA-D WERGAZ YEZZUƔER-D AƔYUL IƐEBBA IJDI.

ZDAT ČAQLALA, AƔYUL  TWET-IT TDERRIT, TEƔLI-YAS TƐEKKEMT-IS.

 ARGAZ D WEƔYUL  ƔBAN.

 

ČAQLALA :   Akka i d aciri. Wi-ẓran acu i-yexemmem weɣyul, i-mi i d-yessers ţţeebgga zdat-i.

 

                                         YEQQIM IMIR YEŢXEMMIM. TARBAƐT TEŢEZZI-YAS.

 

ABERRAḤ :   Ata-n uderwic-nni, ata-n ČAQLALA, ata-n la-yeţeabbid aɛemmur n yejdi.

 

TARBAƐT :   yedderwec, umeɣbun  !

 

ČAQLALA :   Anfet-iyi ad sneṭqeɣ aciri anida ara yeffeɣ. Kra din ɣur-es anamek, yeţmenṭaq ɣer win yeɣran yal zzmam.

 

                                         TILLAS.TAFAT.

 ČAQLALA YEZGA  ZDAT UƐEMMUR N YEJDI. TARBAƐT, TEDDELWIḤ.

 

ČAQLALA :   ( I YIMAN-IS )

                        Simmal simmal  ţţissinen-iyi medden.

            

                                         AKKUD.

ČAQLALA YEKKER ƔEF YIWEN WEBRID. TILLAS.TAFAT.

AƐEMMUR N YEJDI YEƔBA.

TIYITA N ṬTBEL  ƔEZZIFEN.

 

ČAQLALA :   (YEƔLI  ƔEF TERBAƐT)

                        A medden, a medden, yuli fell-awen wass !

            Tura i d-ufiɣ tagrut ! Aẓet-d Aẓet-d ufiɣ-awen-d amek ara tuČAlem d igelliden akken ma tellam, yerna fiḥel ma tennAƐţabem. D anfas kan ara tnefsem. Aẓet-d ɣur-i !

 

ABERRAḤ :   Maççi ass-a ara t-id-yuɣal leɛqel-is.

 

ČAQLALA :   Aẓet-d ! Aẓet-d ! Yeffeɣ-iyi leɛtab ɣer tafat !

            Ilit  d inigan : acu i d-snulfaɣ ass-a, snulfaɣ-d aɣebbar s allen, aɣebbar n Tigzi ! Tigzi, (lefhama), Tigzi (lefhama), ih, tigzi !  Aẓet-d  i-wumi  yehwa ad yeţţekki ad d-yaẓ ɣur-i. Ddunit-iw d anadi ɣef tɣawsa-ya.

                       (ISKEN-D TACELWIṬ)

                        

                       Tigzi ! Tigzi ! Anwa yebɣan ad yeţţekki !

 

                                         SIMMAL SIMMAL RENNUN-D MEDDEN.

AMSALTU YEKKUNSER-D  GAR-ASEN.

 

AMSALTU :   Eyyaw, eddut, eddut ! Teẓram lɛulama-nneɣ ugin imrabḍen d idderwicen.

 

ČAQLALA :   ...... ad aɣen annar iman-nnsen.

 

AMSALTU :   (IDDUQES-D):

                        Aḥeq-Rebbi ar d adderwic-nni n sseḥra ! 

YEDDEM-IT  S YIƔIL.

 

ABERRAḤ :   D lbaṭel. Ad d-yeqqar yesnulfa-d  "aɣebbar s allen" !

 

AMSALTU :   (YEXLAƐ)

              aɣebbar s allen  ?

 

TARBAƐT :   (S CCNA)  

            ɣer ugellid a-t-tawiḍ !

                      ɣer ugellid a-t-tawiḍ !

 

                                         TILLAS. TAFAT.

AGELLID I YIMAN-IS.

IKCEM-d ČAQLALA, YEṬTEF-T-ID WEMSALTU S YIƔIL.

 

AGELLID  :   Yuɣal-d dayen udderwic amcum !

 

AMSALTU: Yesnejmaɛ-d medden deg wennar n temdint yeqqar-asen yesnulfa-d "aɣebbar s allen".

 

AGELLID   :   D kra uḥeckul-nniḍen ?

 

ČAQLALA :  Ad d-qirreɣ kan, aɣebbar-a i d-snulfaɣ ur t-iɣ-snulfaɣ ara i ugellid. Ma tebɣid ad tḥazzeḍ kra ilaq a-t-reqɛ(eɣ I-wakken ad yessiweḍ, ad yezg i ccan-ik.

 

AGELLID :    Ihi ma akka, aɣebbar-a i d-tesnulfaḍ ur yewwiḍ ara akken ilaq, ixus-it kra.

 

ČAQLALA :   Ma yehwa-yi-d tura kra din ad igerrez.

 

AGELLID   :   Ihi acu teţraǧuḍ ?

 

ČAQLALA :   Uggadeɣ amar ur i-yeţţuɣal ara lxir.

 

AGELLID   :   (I WEMSALTU )

                        Awi-t ɣer udderbuz. Ma ur yerri ara aḍar yezga yeţkellix, ekkes-as aɣebbar-a  i d-yesnulfa, ɣas s udebbuz.

 

ČAQLALA :   Maççi akka i tella tigzi ! Ur ak-ed-yewwi ara ad terfuḍ !

 

AGELLID   :   Ihi heggi-d aɣebbar amcum a-t-nwali.

 

ČAQLALA :   ( YEBDA YESLEBLIB )

                        Waq, waq, ay agellid igeldan, agellid ameqqran, tura ddhen-ik ad yafeg s igenni ad yili deg lmexfiyya, ad tiliḍ d nnbiyyat anida ma llan, ahat maḍi ad tawḍeḍ alamma d Axellaq....

 

AGELLID  :    Icaḍ wejhal tjehhleḍ. Tekfiḍ neɣ ur-ead ?

 

ČAQLALA :    Tarwiḥt-iw ger ifassen-ik.

 

AGELLID  :    ( YEDDEM TACELWIṬ-NNI )

                        Awi-d.

 

                        ( AM-AKKEN IBEDDEL RRAY )

 

                        Wissen neqqar ma yella deg s kra.

 

ČAQLALA :  4 igelliden a-ten-tqidd, limer d keçç i d agellid a-yiwen di ddunit.

 

AGELLID   :  ( YESKEN-d YIWET DI TLAWIN-IS TESSUSEM )

                        Aţţa-n tin ɣef i rɣiɣ. Ar tura ur-ead i ţ-leḥqeɣ. Ad as-seççeɣ cwiṭ seg uɣebbar-a. Ahat ad d-tmil ɣur-i ....

 

ČAQLALA:    Awah, yif-it ma tezwareḍ deg iman-ik.

 

AGELLID  :    Awi-d kan an-nwali acu akka i d-tesnulfaḍ 

 

(YELDI TACELWIṬ-NNI )

 

                        Amek i s-teqqareḍ ?  Aɣebbar s allen, d aɣebbar n tegzi ?

 

ČAQLALA:   Acu kan enfes ɣef yiwet n tikkelt, tɣiwleḍ. Ur ţkukru ara, ur as-ţcuḥḥu ara. Tissas, ay agellid igelliden, ahat maḍi ad ak-d-mɣin iferrawen ad tferfreḍ.

 

AGELLID  :  Amzun d ijdi !

 

ČAQLALA:   Twalaḍ ! tura tebdiḍ tfehhmeḍ !

 

            TIYITA N ṬTBEL ƔEZZIFEN.

 ČAQLALA YERWEL, IḌFER-IT WEMSALTU.

 

AGELLID  :    Amek akka ḥulfaɣ i yiman-iw !

                        A-s-tiniḍ ɣur-es lḥeq udderwic amcum.

                        Amek akka ḥulfaɣ i yiman-iw !

                        Aeni d tegzi i la-yi-ikeçmen.

 

                                          TILLAS. TAFAT.

 ƐATIQA TGEN. ČAQLALA IWET NNAQUS.

TIYITA N ṬTBEL.

 

ČAQLALA:    ( YEŢŢEMLELLI )

                        Azul, a tameṭtut !

 

                                          ƐATIQA TESGGERMUD, TEMMAẒZED S TSUSMI,  TESKEN-D TAḌEBSIŢ ƔEF ṬTABLA TIMDEWWERT, S-SYIN TUƔAL ƔER WUSSU.

 

ČAQLALA:    Ata-n yuli wass. Ayaẓiḍ la-itedden, tesliḍ-as ?

 

(ATIQA    :    ...........

 

ČAQLALA:    Ekker a tameṭtut, tiɣratin.

 

(ATIQA    :    ...........

 

ČAQLALA :   Nniɣ-am  tiɣratin !

 

(ATIQA    :     ( TELLEZ ) 

            Yu, yu, yu !

 

ČAQLALA :   Ur d tiɣratin, ad as-tiniḍ d ameǧǧed.

 

(ATIQA    :    Yu, yu, yu  !

 

ČAQLALA:    seɣriret seg wul.

 

(ATIQA    :    ( TSERREḤ I TGERJUMT-IS )

            Yu, yu, yu  !

 

ČAQLALA:    A-kem-in-beccreɣ. Ifukk fell-aɣ lḥif. An-nerwu tadrimt !

 

(ATIQA    :    .........

 

ČAQLALA:    D tideţ. Uɣeɣ yelli-s ugellid. Ayih, ɛni d tamḍelt. Eṭtes, eṭtes.

 

                                          TILLAS. TAFAT.

ƐATIQA TEƔLI DI ŢŢEXMAM.

IKCEM-D ČAQLALA, IBBUB-D TIẒERBIYIN D IYEMMUSEN.

 

ČAQLALA :   Ukk ! Lḥemdu-Llah, azekka d tameɣra. Ata-n ssdaq. Kra din s usebru, xussen yedrimen.

                              Aql-i wehmeɣ. D tideţ. Kra din ibeddel. Nekk d adeggal ugellid. èran yakk wat ţḥuna. Anagar kra n tsaetin i d-yeqqimen.

                       Azekka ad yakk frunt ... A tameṭtut, self i wudem-iw, acu tuggadeḍ ? Takna d tanudda n yemma-m. D Rebbi i ɣ-d-iwalan, neɣ aha' ?

 

ƐATIQA TETTUNEWWA,  UR AS-D-TERRA ARA AWAL.

 

ČAQLALA :   Akken i m-yehwa. D lawan n yiḍes. Aṭas i lḥiɣ assa-a.

                                

         IGEN ƔER TAMA-S, IDEL TIẒERBAY-NNI AKKEN MA LLANT,  TIẒERBAY-NNI I D-IBBUB.

 

ČAQLALA:    Ihh ! I-yelha yiḍes ddaw udabu aquran !

 

                                          AKKUD.

ČAQLALA YUSA-T-ID NUDAM.

ƐATIQA TEKKER-D SEG WUSSU,  TEDDEM TIMQESSIN TEBDA  AGZAM DEG TẒERBAY.

 

(ATIQA   :     ( GER TUƔMAS)

                        ɣas ad ɛeẓzreɣ yakk iḍ, ur a-k ǧǧiɣ  anẓad ɣef tcelɣumin-ik.

 

                                         

 TILLAS. TAFAT.

ČAQLALA  YENDEKWAL-D GER IFEŢŢITEN.

SEṬTLEN CCLAƔEM-IS.

 

ČAQLALA:    Ad caɛfeɣ ameslay d tlawin, ccah deg i.

 

( YEKKER ).

 

ƐATIQA   :     Erǧu, ilaq ad ak-iniɣ. Aṭas aya agellid la-yi-d yeţceggie tisseyadin-is ...

 

ČAQLALA:    Aha, tura ad nẓer. DČA tedduɣ ad d-eerḍeɣ aḍeggal-iw ɣer imensi.

 

                                          TILLAS. TAFAT.

AGELLID, YEZWAR-D ƔUR-ES ČAQLALA, YEKKES ARKASEN-IS, YEQQIM  ƔER ṬTABLA. ƐATIQA TEQQIM AGEMMAḌ.

 

ČAQLALA:    Mreḥba yiss-ek ɣer wexxam-iw, ay Agellid igelliden !

                       ( I YIMAN-IS )

             Amek ara xedmeɣ i-wakken a-t-ealfeɣ bu-eebbuḍ am wa ?

 

(YEKKER-D ƔER TAMA N ZDAT USAYES)

 

            Yelha ssber, a tameṭtut-iw tamaɛzuzt.

 

ƐATIQA  :      Amek ara-s-nexdem ? Ur yelli kra deg wexxam. Ulac ulamma d tidikelt n tissent.

 

ČAQLALA:    Err aman ad agzagen ; amen argaz-im.

                                         

ƐATIQA TƔAB.

ČAQLALA IWET  ƔER WARKASEN UGELLID, YEDDEM-ITEN, YEFFEƔ.

 AKKUD.

 AGELLID I-WAKKEN AD D-ISKEN IMAN-IS YELLA YEBDA YEŢŢARA-D NNHATI.

ƐATIQA TUƔAL-D, AM AKKEN TEDDA-YAS DI LEBƔI I UGELLID, TERRA IMAN-IS ƐERQENT-AS.

 

AGELLID :     A tameṭtut a yiwet, ayen i m-yehwan suter-it-id a-kem-id-yaweḍ.

 

ƐATIQA   :      Ur zmireɣ...

 

AGELLID :    Tasudent, yiwet n tsudent kan ! Ih tenɣiḍ-iyi !

 

ƐATIQA   :      Aha', a sidi, ur zmireɣ, waɛreɣ aṭas.

 

(I-IMAN-IS)

                  Nɣil Rebbi kan maççi ɣer berra i-yerra winna !

 

AGELLID: Ayen tebɣiḍ a-kem-id-yaweḍ yiwet n tsudent kan, ticenfirin ...

 

ƐATIQA :   Ihi, acu bɣiɣ ... a-k-rekbeɣ ad aliɣ ɣef tuyat-ik, ad urareɣ yiss-ek ... Twalaḍ waereɣ, ur shileɣ ara maḍi.

 

AGELLID:     (ICHEQ-AS LFERḤ)

                        Wa-ah, igerrez, ČAs qareḥ-iyi, kra i d-yekkan s-ɣur-em nekk qebleɣ-t.

 

ƐATIQA :        (TNEGGEZ ƔEF TUYAT-IS)

                         Err ! Ekker, ay alɣem.

 

AGELLID:      (ƔEF TGECRAR)

                        Ih !   Tenɣiḍ-iyi !

 

ƐATIQA :       Ɣiwel, uɣal ɣef rrebɛa, ad ak-fkeɣ ayen yugaren tasudent.

 

                                         AGELLID YUƔ-AS AWAL. TADFI-INES MEQQRET DAYEN-KAN.

YESNEḤNUḤ AM WEGMER.

 

ČAQLALA :   (IKCEM-D S DDERZ)

                        Ay Agellid, ulac am keçç ! Ekker, a tameṭtut-iw tamaɛzuzt, ad as-neniwwel i ugellid-nneɣ ameqqran, a-t-id-uɣalent  tikta. Yuɣ tannumi d wuççi-nniḍen.

 

                                        AGELLID LA-INEHHET, IƐERQ-AS ANIDA ARA IGER AQERRU-S. ƐATIQA TƔAB, IḌFER-IŢ ČAQLALA,YUƔAL-D YEGLA-D S TEZIBA LA-TEŢFURRU.

AGELLID, LA-ITEŢŢ, I-WAKKEN A-T-ID-TUƔAL TUDERT.

 

AGELLID :     Igerrez, izad, igerrez.

                       

(I-IMAN-IS)

              Akka i d tameṭtut !

 

ČAQLALA:    Yerna a-k-tḥasseb tgella.

 

                                          AKKUD.

ČAQLALA YEQQIM  ƔER TAMA UGELLID.

 ǦǦAN TAZIBA D TLEMT. DƔA AGELLID YEKKER AD AS-YEFK TANEMMIRT.

 

AGELLID:      (AKKEN YELLA DEG  AWAL)

                        Ad yessefti Rebbi ayla-k.

 

ČAQLALA:    (INǦEƐ-IT)

                        Fiḥel ma tedɛiḍ-iyi. Ayen teççiḍ yakk s ɣur-ek i d-yekka.

 

AGELLID :     (LA YEDDELWIḤ ƔEF USAYES)

                        Arkasen-iw... Anida llan warkasen-iw ?

 

ƐATIQA  :    (TESKEN-D IMAN-IS DEFFIR WERGAZ-IS)

                        Ziɣenni tibbuhelt n welɣem tessaweḍ armi i s-tḍegger tinsa-s.

 

AGELLID:  (ƔER TUƔMAS-IS, YEBDA ITEFFEƔ AKK-IN )

                        Ad d-ssakiɣ lmefti, ad iwali iḍarren-iw ulac arkasen. Ma ur d-yerra ara ţţar, ad as-gezmeɣ  aqerru. Wagi yerran iman-is d imfelsef, ilaq a-t-id-nesseɣli s tidak n tuccar-is, ma d tameṭtut-is a-ţ-nessegḍi am tmellalt di leac izerman.

 

                                          TILLAS. TAFAT.

 TARBAƐT AŢŢA-N DEG USAYES, ṬTFEN IMSELḤEN, ṬTUMMUN.

 

BU-IMESLAḤ AMENZU: ( LA-YESSIKID IGENNI )

                          Cwiṭ kan i ɣ-d-iggran a-nerẓ Remḍan.

 

BU-IMESLAḤ WIS-SIN : Erǧu xersum ad yeɣli yiṭij

 

AMENZU :     Nniɣ-ak d lawan.

 

WIS-SIN   :    Nniɣ-ak ur-ɛad.

 

AMENZU  :    Susem !

 

WIS-SIN   :    Ay axeddaɛ !

 

AMENZU :     tgerrez-ak tacciwin.

 

                                          AMENNUƔ.

TIYITIWIN S IMESLAḥ. YEKKER UƔEBBAR.

TILLAS. TAFAT.

TARBAƐT  TEFFEƔ ASAYES.

 AGELLID ƔEF UKKERSIW-INES.

IKCEM-D LMEFTI.

 

AGELLID :     A lmefti, teḥmeẓ tegniţ. Rwin medden. Yal aseggas akka, yal Remḍan akka, yiwet n tuffɣa-lleɛqel !

 

LMEFTI:     Ayen i-wumi tessenzeɣ, xedmeɣ-t. Ţxelliseɣ ccix yezga iqurrae itran, itedden lmeɣrab.

                        Yal aseggas, ţţazneɣ imceggɛen ɣer Tunes d lQahira, zerren-d lɛulama imeqqranen yakk. Acu kan, a tawaɣit, ur-ǧin msafan gar-asen !

 

AGELLID:      Kra yellan ẓriɣ-t, acu agdud ur as-ilaq ad iẓer. Yeţţuẓum aggur, icaḍ-as. Agdud ur iqqebel ara acukket ɣer imeqqranen n Ddin. Ihi tura, i-ùmiù  at-leǧwamaɛ ur msafan ara, ad d-naereḍ agezzan, neɣ amussnaw.

 

LMEFTI  :       D tyita, taluft-a ur as-xemmeɣ ara ! Ufiɣ-d anwa ara d-naereḍ, a-s-ţ-naddi i yemfelsef-nni. Neţţa d iblaḍen i-yeţɛebbid. Akken kan ara yecceḍ, ad d-nesserkec agdud fell-as ....

 

                                          TILLAS. TAFAT.

ƐATIQA I YIMAN-IS.

 IKCEM-D ČAQLALA, AMZUN D TARṢAST.

 

ČAQLALA:    (YEFFEƔ-IT LEƐQEL )

                        D ayen ur iqebbel leɛqel, d ayen ifazen, acu kan ur yeṣfa ara.

 

ƐATIQA   :      acu daɣen ! 

 

ČAQLALA:    Lmefti, acengu-inu ameqqran .... Yufa yi-d axeddim. Akken i d axeddim ! Amzun akken uɣaleɣ d Lmefti wis-sin ! Sikked .... Yeshel maḍi. Awi-d acabcaq . 

 

                                          ƐATIQA, TEWHEM MAČCI D KRA, TEFKA-YAS AMUDD.

 

ČAQLALA :   Tura sbedd-d timeẓzuɣin-im. Tal tasebḥit ad iyi-d-tesmektiḍ ad rreɣ abeɛɛa ɣer umudd-a. Ayen i yellan d ibeɛɛayen i-yellan d usan di Remḍan. D ayen isehlen, ɣriɣ tusnakt.

 

                            AKKUD.

TAMEṬTUT D WERGAZ-IS GNEN DEG USSU.

BERRA., AḌU LA-IJEDDEB.

S-SYIN TAFAT AD TAƔ DAƔEN, ƐATIQA AD D-SAKI ARGAZ-IS S-UXUCCIM.

 

ČAQLALA:    Acu yedran ?

 

ƐATIQA    :    Yekker-d uɣimriw, yerna taḍwiqt teǧǧiḍ-ţ teldi !

 

ČAQLALA :   A tawaɣit ! I ummud-nni ǧǧiɣ dinna ?

 

ƐATIQA     :   Ammud-nni yeççur d ibeɛɛayen.

 

ČAQLALA:    (YUČAL ƔER YIḌES )

                        Ihi, i-mi yeççur dayen ifukk Remḍan.

 

                                     TIYITA N ṬTBEL ƔEZZIFFET. BERRA YEKKER UBUNYIW.

AD NSEL I RREGMATS-ƔUR TARBAƐT.

TIMṢELḤIN LA-ṬENṬUNENT.

ČAQLALA YUZEL-D ƔER TAMA N ZDAT USAYES.

 

ČAQLALA:    Ilaq ad ssedhuɣ agdud. Ay aḥnin ur walaɣ amek. Yif limer ur as-uɣeɣ ara awal i Lmefti.

 

                             TARBAƐT TKECM-D ƔER USAYES.

RREGMAT, TIYITIWIN S TEMṢELḤIN.

QQRIB AD TEDDUN ƔEF ČAQLALA.

 

TARBAƐT :   Iceggaɛ-aɣ-d ɣur-ek Lmefti. Ur k-yextar armi d axeddaɛ i telliḍ, teţkellixeḍ ɣef Rebbi ; am keç am neţţa. Ihi, tura an-nerz Remḍan neɣ ur-ɛad ? Ur ssiɣzif ara awal !

 

ČAQLALA:    (ISNEJMAƐ-D KRA ƔUR-ES D TIḤERCI )

                        A Lmumnin, teẓram yakk acu ara-wen-d-iniɣ.

 

TARBAƐT:     Ur neẓra ara ! Ur neẓra ara !  Ur neẓra ara !  

 

ČAQLALA:   I-mi ur teẓram tigert, i-wumi ara-kken lemdeɣ. Uɣalet-d azekka.

                        

( DƔA YEFFEƔ SEG USAYES, YEǦǦA DINNA TARBAƐT TEGGEMGEM.)

 

TABAƐT  :     La-yeţkellix fell-aɣ !

 

ABERRAḥ :   Iban am uzal !

 

TARBAƐT:   Azekka mi ara d-nuɣal ur yezmir ad yessenser.

 

                   TABAƐT LA-ŢŢEMCAWAREN GAR-ASEN. TILLAS. TAFAT. ČAQLALA YUƔAL-D S ASAYES.

 

ČAQLALA:    (YIWEN WURAR)

                        A Lmumnin, teẓram yakk acu ara-wen-d-iniɣ !

 

TARBAƐT:     Neẓra, neẓra, neẓra !

 

ČAQLALA:    Ihi, i-mi teẓram acu, tura tuɣalem yakk d imussnawen, fiḥel ma nniɣ-awen-d meqqar.

 

TARBAƐT :   (TEŢWAKELLEX)

                        La-yeţkellix fell-aɣ.

 

ABERRAḥ :   Nɣil ma nerra-yas-d neẓra din ara t-neṭtef ....

 

TARBAƐT :   Anida i d-nezdem i d-yesqucceḍ. Azekka mi ara  d-yuČAl, kra ad d-inin neẓra, kra ad d-inin ur neẓra ara, dČA ad as-earqent, ad yerwi uqerru-s.

 

                                          TILLAS.TAFAT.

 YIWEN WURAR.

 

ČAQLALA:    A lmumnin, teẓram yakk acu ara wen-d-iniɣ !

 

TARBAƐT:    Neẓra, ur neẓra ara, neẓra, ur neẓra ara, neẓra, ur neẓra.

 

ČAQLALA:    Tgerrez maḍi. Llan wid yeẓran, llan wid ur neẓra ara. Ihi, widak yeẓran ad asen-mlen i widak ur neẓra ara.

 

                                          YERWEL.TILLAS.

TIYITA N ṬTBEL ƔEZZIFFEN.

AD NSEL I TERBAƐT LA-TEẒAAD AWAL:

" La-yeţkellix fell-aɣ ! La-yeţkellix fell-aɣ ! "

TAFAT.  

AGELLID, LMEFTI D ṬTEMMAN-NNIḌEN GAN ASARAG.

DEG TAMA N ZDAT USAYES, DEG YIWEN UƔEBBAR YESEDERƔIL, TARBAƐT LA-TḤEBBEK TIMṢELḤIN.

                        AGEMMAḌ AKK-IN I TERBAƐT D USARAG. ČAQLALA YEẒṬEL S USEBSI.

 

ČAQLALA:   D takekkuct, D takekkuct tinna iweɛren, takekkuct-nni ufelsef ! Acu ara yexdem udabu s yemcebblen am wi. Ma d agdud xas akka yeţţak-d tameẓzuɣt, ur yezmir ara ad iyi-d-isel, yeseɛẓeg it udabu s weshurru-ines.

 

                                 ASHURRU ILUL-D SEG USARAG.

AD NSEL I TIƔRI UGELLID.

 

 

  Teţkemmil deg uṭtun-nniḍen

 

 

 

 

 

 


Retour en haut

Numéro 6    Mai 2001                                                                                        

L’ article :

 

 

 

ANALYSE de  « AIT-MENGUELLET CHANTE »

de  Tassadit Yacine

 

 

par : Abdelkrim HAMIDOUCHE

Etudiant Magistère en Littérature Amazighe

Septembre 2000

 

 

A - Les références de l'ouvrage :

-Nom et prénom de l'auteur : YACINE Tassadit.

-Titre de l'ouvrage : Ait Menguellet chante...

(Textes berbères et français. Transcrits, traduits, annotés et présentés)

- Maison d'éditions : Bouchène / Awal.

- Année et lieu de l'édition revu et corrigé : 1990, Alger.

- Edition originale : La Découverte, Paris, 1989.

- Imprimerie : ENAG, Algérie, 1990.

- Nombre total de pages : 351.

 

B - La bibliographie présentée par l'auteur :

L'auteur a donné 53 références bibliographiques. Parmi les références les plus anciennes utilisées suivant l'ordre alphabétique, dans cet ouvrage, on peut citer les suivantes :

- HAEDO, D., Historia général y topografia de Argel, Valladolid, 1612.

- HANOTEAU, A., Poésies populaires  du Djurdjura, Paris, Challamel, 1867.

- BASSET, H., Essai sur la littérature des Berbères, Alger, Carbonnel, 1920.

 

On ne peut faire l'économie  de ne pas citer l'ouvrage consulté par l'auteur : Histoire IV, Melpomène, écrit par Hérodote depuis des siècles déjà. Par ailleurs, l'ouvrage le plus récent cité par l'auteur est : L'Izli ou l'amour chanté en Kabylie, Paris, 1988, écrit par l'auteur lui-même.

 

C- Plan général de l'ouvrage :

            L'ouvrage est  préfacé par KATEB Yacine. Il contient deux parties principales : la présentation et l'analyse de la poésie d'Ait Menguellet et le corpus constitué de poèmes de Lounis.

            On trouve 104 pièces poétiques numérotées dans un ordre croissant de 1 jusqu'à 104. Classées suivant deux thèmes essentiels  qui sont  la poésie de nostalgie et d'amour et la poésie politique, les créations poétiques de Lounis sont présentées dans un ordre suggéré par l'auteur. L'ordre chronologique de leur production n'est respecté par l'auteur. Pour retrouver cet ordre chronologique des productions poétiques de Louis, l'auteur a présenté la discographie d'Ait Menguellet en 17 volumes avec les maisons d'éditions françaises, à la fin de l'ouvrage. Puis vient en dernier, la table des matières qui permet de repérer la page de n'importe quelle pièce poétique.

            Au niveau de la présentation de l'anthologie qui va de la page 19 à la page 77, on peut localiser deux parties. L'une introductive qui veut situer l'auteur-producteur Ait Menguellet en tant que poète ou en tant que chanteur, et ce en le situant dans l'histoire et la société où il a vécu. La

 

deuxième partie qui analyse la poésie produite par Ait Menguellet depuis sa première production (Ma truÑ ula d nek akter ou si tu pleures, moi je pleure encore plus( en 1967 jusqu'à sa dernière création avant 1989.

            La partie anthologie de l'ouvrage va de la page 85 jusqu'à la page 337. En vis-à-vis de chaque pièce poétique en version originale kabyle il y a sa traduction en langue française. Le moins que l'on puisse dire sur cette traduction est qu'elle ne respecte pas la forme ni encore moins la rime du poème, mais l'auteur a essayé de sauvegarder, dans la limite du possible, le fond sémantique de la poésie produite par Lounis. Pour rendre plus lisible la transcription de la poésie berbère, l'auteur la fait procédé d'un tableau de transcription déjà adoptée par le professeur Mouloud Mammeri. Par ailleurs, l'ouvrage est dédié à la mémoire de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri. L'auteur avertit aussi que l'ouvrage est réalisé indépendamment de la personne de Lounis. Elle dit qu'il est en même temps (présent et absent( dans cette analyse littéraire.

            Enfin, dans sa tâche d'analyse et de mise sur papier de cette poésie de Lounis, Tassadit Yacine disait qu'elle a été secondée par plusieurs de ses amis chercheurs tels que : P. Bourdieu, Jeannine Cahin, Ben Mohammed...etc. Un remerciement très chaleureux leurs dressé.

 

D- L'auteur de l'ouvrage :

Tassadit Yacine est chargée de conférence à l'école des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris et Maître-assistant à l'université d'Alger, elle est aussi cofondatrice avec feu Mouloud Mammeri de la revue d'études berbères (AWAL(. A son actif plusieurs articles scientifiques dans les revues internationales, et parmi ces ouvrages on citera : (Poésie berbère et identité( et ( L'Izli ou l'amour chanté en kabyle(. Tous ces ouvrages traitent d'une façon générale du domaine de la littérature.

 

E- Problématique et méthodologie de l'auteur :

            L'ouvrage est une lecture sémantique d'une poésie chantée d'Ait Menguellet faite par T. Yacine qui rend compte de l'évolution sur le plan culturel et socio-politique de la Kabylie de l'après indépendance. L'auteur mène une étude littéraire  et se pose deux grandes questions  qui sont :

* Quel est l'apport de la poésie d'Ait Menguellet dans la société kabyle pour sa quête identitaire ?

* Ait Menguellet est-il un poète ou un chanteur ?

L'auteur a mené son étude sur un axe d'analyse qui situe la poésie de Lounis comme un Tout, qui est structuré sous forme de deux entités opposables et antithétiques. Dans toute son analyse, l'auteur place les

 

pièces poétiques de Lounis entre deux pôles complémentaires ou antimoniques mais qui marque la binarité de la méthode choisie par celui-ci.

F- Résumé de la préface :

            Le grand écrivain K. Yacine rend hommage au chanteur Lounis Ait Menguellet qu'il qualifie être dans le cœur du peuple. Il rend hommage aussi à tous les jeunes kabyles qui ont fait lors du Printemps Berbère une véritable révolution culturelle. Cette préface  de K. Yacine est une véritable plaidoirie au profit d'une origine Amazighe antique et certaine de toute l'Afrique du Nord. L'origine arabo-islamique de l'Algérie est qualifiée d'une aliénation par l'auteur de Nadjma. Enfin, il dit qu'il est doublement heureux de savoir qu'un livre est consacré à la poésie d'Ait Menguellet et d'autant plus qu'il est l'œuvre d'une femme : Tassadit Yacine. Il souhaite que cette première traduction en langue française de la poésie d'Ait Menguellet soit suivie de sa réplique en langue arabe.

 

G - Résumé et analyse de l'ouvrage :

I/ Introduction : Chant ou poésie ?

            D'emblée, l'auteur a qualifié les textes d'Ait Menguellet d'indescriptibles, d'insaisissables et d'indicibles. Certainement, pour nous rappeler qu'en Kabylie le poète fait partie du monde beaucoup plus divin ou magique que du monde profane et humain. Ait Menguellet est à la fois poète, barde, et penseur. C'est un génie du verbe. La poésie d'Ait Menguellet porte en elle la fusion de la vie et la mort, du jour et de la nuit, du passé et de l'avenir. Comme si le poète a une double vie : la vie profane, celle que tous les membres de la société connaissent et la seconde vie transcende le réel pour aller au-delà du présent pour prévoir le future. Ait Menguellet est-il un poète ou un chanteur ? Voilà la question que se pose l'auteur et tente d'y apporter une réponse. Dans son axe de réponse l'auteur donne quelques moments très importants de la vie d'Ait Menguellet. Il est né au milieu du XXème siècle, c'est-à-dire en 1950 : cinq ans après la fin de la Seconde Guerre Mondial et quatre ans avant le déclenchement de la guerre de libération. T. Yacine dit que : "  c'est dans cette même guerre que le jeune poète prend contact avec la poésie et s'engage, pour ainsi dire, en elle comme dans un combat ". La chanson (Amjahed ou le combattant( fait émouvoir toutes âmes sensibles. Les auditeurs d'Ait Menguellet que se soient des femmes ou des enfants, des hommes, des vieux et des vieilles ne peuvent retenir leurs larmes en écoutant ce long poème-chanté qui évoque les souffrances de la guerre. Ait Menguellet lui-même dit que : " Nous étions plusieurs à chanter pour les Imjuhad parce que nous avons grandi dans la guerre ". Ait Menguellet est né le 17 janvier, dans un village de haute Kabylie (Ighil n wammas), puis il a quitté son village natal pour se rendre à Alger chez ses frères. Il a fréquenté l'école primaire puis le collège technique où il a reçu la formation d'ébéniste. Dans sa formation d'écolier, Lounis dit que son professeur de français, Claude Lasnel, l'a marqué à jamais ; il lui a donné le goût des lettres.

Poursuivant son analyse, l'auteur fait remarquer que le poète est partagé entre deux univers, il vacille entre le mythe et la réalité, entre sa personnalité et la représentation que les autres ont de lui. Elle dit que le créateur doit sans cesse réajuster ses dispositions innées à sa position sociale. Les auditeurs de Lounis ont eu toujours le plaisir d'interpréter ses créations à leurs manières. On raconte que l'un de ces poèmes (tibratin ou missives( sera interprété par le public comme un adieu à la chanson. Souvent, le poète aime se tenir sur la défensive. Amateur de la vérité et d'absolu, il chante et se produit malgré lui, et c'est surtout grâce à son cousin et ami Ouahab que Lounis s'est imposé sur la scène. Il se produit pour la première fois en 1967 à l'émission radiophonique de la chaîne kabyle (Ighennayen uzekka "  ou les chanteurs de demain(, animée par Cherif Kheddam. Depuis ce temps Abdennebi, il s'agit du nom administratif de notre poète, n'arrête pas d'étonner et de gagner en même temps beaucoup de fans.

            Au milieu du jeu social où grandi Lounis concourent plusieurs courants culturels. Il résulte que Lounis est au confluent de plusieurs cultures. Il se fonde en lui non seulement deux identités : l'une traditionnelle, l'autre actuelle ou moderne mais aussi deux générations : l'une qui se meurt, l'autre en plein essor.  La première éducation que reçoit Lounis est celle de son village, la seconde est reçue à l'école et en ville. A ce fond culturel ancien, commun au patrimoine universel, s'ajoute la réalité des paysans kabyles : le village, les champs, l'assemblée et l'émigration. A ce fond ancestral, s'est greffée la culture acquise dans les grandes villes : l'arabe algérien et le français. Cette diversité culturelle peut être considérée comme un enrichissement ou comme un déchirement. C'est pourquoi le poète vacille toujours entre la nature et la culture.

 

II/  Ait Menguellet : de la nostalgie au renouveau.

1- Entre nature et culture :

Chant qui sort des profondeurs de l'être pour affleurer la surface ; Chant des célébrations de la joie, chant d'accompagnement des morts ; chant de l'amour champêtre des bergers qui, de leur flûte s'associent aux vibrations de la nature, chant de la brise, chant du cygne, chant des cigales...Autant de mélodies qui fusent de partout pour rappeler à l'homme son enracinement dans la nature. Le chant serait fusion dans le

 

Tout ou réclusion d'un Moi présent mais absent. La grande ambivalence du poète réside dans le vacillement entre l'être et le non-être. Pour exister, le poète se réfugie dans la mort. Comme tout créateur, le poète  a besoin de la (virginité( du monde pour y dessiner le sein, la virginité initiale  qui justifie et légitime toute élaboration. Chez Ait Menguellet, il y a comme une ronde d'alliances contrastées ou de contraires réunis dans l'impossible : je ferai de la vie la mort, des ténèbres la lumière, de la lumière des ténèbres, du soleil le givre, du givre le feu,... Mais, quand aux vibrations de la mélodie du texte poétique s'ajoutent celles encore plus intenses de la poésie, il se produit une alchimie où se conjuguent la douleur et la joie. Ainsi, l'acte poétique est le résultat de cette alchimie entre le dedans et le dehors, le mythe et la réalité, le dit et le non-dit. C'est sur ces oppositions binaires que se fonde de façon continuelle le poète, car d'avance il sait que ces oppositions sont constitutives du socle culturel originel. Son génie, c'est de jouer à la fois sur les ambiguïtés, les doubles sens, les sens cachés de la langue et de la magie du verbe.

            Par essence, le poète se trouve immergé dans un courant double, dont il essaie de réunir les deux composantes à la fois contraires et complémentaires. Il est au confluent de la nature et la culture. Aux hommes projetés par convention dans la norme sociale, le poète apporte le complément nécessaire de vie, de sensibilité et d'amour et aux femmes complètement assujetties, c'est un regard valorisant qu'il leur jette. Par nature, Lounis est toujours enclin à défendre les dominés parce qu'il est doté d'une sensibilité hors du commun. Le territoire de l'amour est voulu par Lounis comme non déterminé, non balisé. Il est diffus, multiple et irraisonné ; c'est la somme des valeurs réunies : le permis / l'interdit, le digne/ l'indigne, le noble/ l'ordinaire. L'amour, bien qu'exprimé au singulier, est double : il nécessite deux pour constituer l'unité.

            Dans les premiers textes de Lounis, les femmes -Tassadit, Ghnima, Djedjiga- refusent le prétendant à l'amour pour le prétendant au mariage. Car le mariage est socialement consacré alors que celui de l'amant, de la beauté est recherchée de l'amour pur ; en lui-même, pour lui-même. Et si le poète entretient une forme de haine en réalité c'est une forme d'amour retourné. Ainsi l'aimée n'est plus aimée, elle devient objet de haine ; elle n'est point joie, mais deuil. Le poète veut la chasser même de ses rêves pour connaître la paix (Nemnam ou songe(. Le poète exprime les contradictions auxquelles se heurte l'individu : passion/raison, nature/culture, dépendance amoureuse/ autonomie. Difficile est la recherche de l'équilibre entre la part de sentiments nécessaires à l'épanouissement de l'être et le besoin d'insertion sociale qui, le plus souvent, va à l'encontre des désirs de l'individu. Ainsi les dominants, pour maintenir leur pouvoir, doivent eux-mêmes obéir, la plus part du

 

temps, aux règles du jeu social. Ils reproduisent ce comportement avec les jeunes en les frustrant de ce dont ils ont été frustrés. A l'inverse de sa société, Lounis se veut libre de toute entrave sociale. Là-dessus, l'auteur se permet deux remarques qui résument, à notre sens, très bien les

visions de l'auteur lui-même que la  vision du poète. Elle dit que :

a- " Le désir de délivrer les Kabyles des contraintes qui pèsent sur eux tous, représente une forme de contestation de l'idéologie dominante d'où son caractère positif ;

b- Le poète manifeste bien une forme de reconnaissance de l'ordre social. Les femmes, quelle que soit la formule choisie, sont obligatoirement vouées à répondre aux attentes de l'autre : la fidélité et le dévouement. L'inverse n'est jamais admis ". Dans ce cas ce caractère est très négatif. L'auteur dit que le poème (Louiza( que le poète quitte est révélateur de ce comportement bivalent du dominant-dominé. Elle pousse son analyse plus loin pour constater que la douleur était souvent regardée suivant le lieu d'où on la voit, donc d'où on la vit. Elle est toujours moins forte lorsqu'elle se situe dans le camp des dominés. Que (Louiza( pleure, cela participe de la nature, mais qu'un homme pleure pour une femme, c'est en revanche peu (naturel(. Les textes (Louiza(, (Ma TruÑ ou si tu pleures(, (Tibratin ou les missives(, (Ruà eÜÜ-iyi ou quitte moi( qui révèlent un comportement en tout point contraire à la (Tirugza( kabyle, en réalité attribuent aux hommes le beau rôle : celui de victime. Le poète attend que justice soit rendue. Mais le poète, bien que déchiré, incompris, sait que l'amour est le lieu de souffrance par excellence, car il se le représente par une métaphore : celle du laurier. L'amour est à la fois : amertume / douceur, la beauté extérieure de la fleure / amertume intérieure du cœur, attraction/ répulsion. Il n'y a pas d'amour sans peines, disait l'auteur. Par ailleurs, le poète en chantant la nature, lui confère une âme, car il procède par analogie. Parfois, la tristesse de l'amant et de l'aimée n'est pas un accident particulier, elle est cosmique. Donc, admirer cette nature, la comprendre, c'est aussi avoir la capacité de se comprendre, de se mirer dans un environnement vivant, lui-même reflet de notre être, comme l'attestent de nombreux rituels qui réactualisent le thème de la fusion de l'homme dans la nature.

 

2- La langue et la voix :

Le poète est mémoire, dit l'auteur, comme ces enfants au regard profond, qui se tournent vers le passé parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Un passé nostalgique qui ne reviendra plus. Cette nostalgie, cette tristesse, enveloppante, envoûtante caractérisent les chansons de Lounis. Chez les Chleuh, cette nostalgie est dite(amreg( : c'est la nostalgie d'un soi perdu, d'une culture étouffée, le terme (amreg( en Tachelhit signifie aussi poésie. La nostalgie d'un écho aux voix multiples. Ainsi, en Lounis se  mêlent deux voix à la fois antagoniques et complémentaires. La voix chantante du passé et celle étouffée, du présent. La voix du passé est celle de l'enfance et de l'imaginaire. Donc la voix dont il est question ici, c'est la toute première, celle qu'on a entendue dans le ventre de sa mère, celle qui porte sa langue. Lounis ressuscite cette  voix de l'enfance dans sa la langue. La langue-voix, culture frappée de mutisme de l'Antique souffre de mort, elle s'éteint avec le temps, avec la puissance des dominants et aussi la faiblesse des dominés. Lounis s'adresse à la langue kabyle, comme à une mère à qui l'on doit respect, dévouement et qui en échange, protège, aime. En témoignage le poème (Taqbaylit ou kabylité(. L'auteur établit la comparaison entre le nourrisson qui subit un servage primitif et celui qui soit coupé de sa langue maternelle. La deuxième coupure que subit un enfant avec sa mère, d'autre part plus traumatisante que la première, c'est la circoncision, qui sépare le monde masculin du monde féminin. L'auteur nous montre ces penchants féministes en soulignant que : " le monde féminin, source de chaleur et de vie par opposition à l'autre masculin, froid et autoritaire "(page 49).Coupé de l'amour de la prime enfance, Lounis trouve refuge dans la poésie, soutient T. Yacine. L'Asefru ou le poème permet de rendre clair et lucide mais aussi de délier et dénouer les problèmes. Il donne vie à la langue qui, sans lui, serait morte. Le poème est un cri, un soulagement, une musique profonde qui nourrit non seulement l'imaginaire, mais aussi la réalité des êtres et les êtres dans leur réalité. La parole poétique est comparable à la parole prophétique. Le poème relève aussi de la croyance et même de la magie. La poésie est non seulement universelle et transcende l'histoire mais elle est aussi religion mais une religion sans temple, sans Dieu.

            Si parfois le peuple se réfugie dans le mutisme, symbole de la mort, les poètes, eux tentent de vivre dans la non-vie, soutient l'auteur. Lounis présente à son auditeur, et non pas au (lecteur( comme le soutient T.Yacine, des questions philosophiques qui se sont posées à lui spontanément. Il oppose l'éternel /temporel, l'esprit/ corps, les concepts de vérité, erreurs, ou de vérité absolue par rapport à la vérité relative. Ces textes témoignent aussi du grand intérêt que le poète-chanteur conserve aux problèmes existentiels, tels qu'ils se posent à l'être humain. L'auteur dit que Ait Menguellet  est à la fois kabyle et poète et c'est précisément ce qu'elle appelle être dans le non-être. Pour preuve, les mélodies des chants de Lounis sont « monotones »,  l'auteur y voit des signes de détresse. Cette détresse sera justifiée par la présence d'éléments naturels tels que : le vent, la brise et le nuage.

 

3- Du particulier au général :

            Toute la détresse qu'endure les kabyles, engendrée en particulier par des gouvernants autoritaires et injustes comme le fait remarquer l'auteur, est portée dans le poème d'Ait Menguellent. Les détresses et angoisses individuelles cumulées deviennent la cause d'un mal collectif. L'univers du poète n'est pas enviable et paradisiaque. Dans un de ses textes, on peut trouver :

            Lounis, pourquoi ce front bouleversé ? ou encore

            Pourquoi ces épaules voûtées ?

Mais, comme l'affirme le poète, le propre de la vie, c'est de se battre avec elle. Elle est traîtresse, elle fait du blanc du noir et noir du blanc. L'univers, peut être diviser en deux selon l'auteur ; l'univers extérieur, qui agit sur nous et l'autre l'univers intérieur qui est notre refuge. Ce dernier est qualifié par le poète dans un de ces poèmes par ma vie ou (ddunit-iw(. La vie du poète est un duel entre le moi physique, fini et le moi infini ; les deux moi ayant ici à évoluer dans deux champs  possibles distincts. Celui de la réalité, du corps ; celui de l'abstraction, de l'âme, du cœur. Lorsque l'un est de feu, l'autre est de glace et réciproquement. L'auteur soutient que cette opposition entre noir/blanc, nuit/ jour, mal/bien chaud/ froid...qui repose sur une vision du cosmos est considérée en elle-même comme le principe fondamental de l'organisation sociale kabyle. Dans la poésie d'Ait Menguellet, affirme l'auteur, est sans cesse fondue, parfois confondue la mythologie, le poète sans le savoir réactualise, recrée le mythe jusque-là collectif et universel et, du même coup, s'universalise. Cette dualité noir / blanc, vie / mort, négatif / positif, n'est pas ludique, car elle est ancrée dans l'inconscient des hommes qui tentent d'établir un équilibre entre deux forces opposées qu'ils portent en eux. Dans le poème (win yeqqazen izekwan ou le fossoyeur(, le poète se résout à l'évidence de la mort. Cette production poétique est qualifiée, par l'auteur, de plus sombre parmi la création d'Ait Menguellet. Mais cette façon d'exhumer un destin mort est une autre façon de lui donner vie en laissant une lueur d'espoir. L'attente, le rêve, l'espoir constituent des remèdes parmi tant d'autres. L'attente du jour, de la lumière est espoir, vie. Mais dans le cas exprimer par  le poème (urÜiÄ ou attente( ne signifie plus espérer mais plutôt désespérer. Le rêve dans le monde kabyle joue un rôle d'une grande importance. Lounis joue avec l'ambiguïté du terme (targit( ; rêve, songe, cauchemar, illusion, phantasme...Cette catégorie de rêves est recherchée en ce qu'elle permet une décompression de l'individu, un voyage vers l'objet de ses

 

désirs. Parfois, le rêve se substitut à la réalité. Si on arrache le poète au rêve, c'est de nouveau le retour au deuil. L'auteur dit que c'est surtout devant la mort que le rêve réduit l'homme en ce qu'il permet de fuir la réalité, mais c'est là aussi, qu'il est le plus néfaste. Car le retour est impossible, et le rêve ne renvoie, désormais, qu'au passé, un passé aboli. Mais, on peut dire que la mort de la bien aimée fixe l'amour dans le mythe, dans la sublimation, car les corps sont certes séparés mais les âmes sont intimement fondues l'une dans l'autre.

            Rêve et nostalgie voici deux mots clés, qui caractérisent le répertoire de Lounis. Deux termes doux comme une caresse et pourtant tranchant comme une lame, car ils cachent la douleur sous un manteau de soie. Pour conclure ce chapitre l'auteur donne ces équivalences lexicales entre le kabyle et le français :

Targit = rêve.

Macahu = fable.

Taqsié = légende.

Taḥkayt= récit.

Tajrirt= poème peu valorisant.

 

Le rêve est parfois associé à la fable, à la légende, à un récit, à un poème peu valorisant. Ainsi les Kabyles vont quêtant sans cesse un changement, une histoire en perpétuelle redéfinition.

 

4- De la forme au fond :

            l'auteur limite son étude morphologique de la poésie d'Ait Menguellet à la longueur du poème. Elle dit : " du point de vue de la forme il y a lieu évolution dans les productions de Lounis. Aux pièces courtes et relativement régulières du début vont succédés des poèmes plus longs, plus variés, plus composés, comme s'ils étaient destinés d'avantage à la lecture et au sens( . L'auteur n'on rajoute pas plus sinon pour dire que cette évolution sur le plan morphologique est accompagnée d'une évolution sur le plan sémantique. Pour information nous avons recensé plus d'un demi-millier de vers dans la dernière production poétique (tiregwa ou les rigoles( qui date de l'an 1999. Quelques part, on peut dire T. Yacine avait déjà envisagé la tendance d'Ait Menguellet à la production de pièces longues. Dans toute la production de Lounis, l'auteur distingue, grosso  modo deux  axes thématiques  principales : l'un est le  thème  sentimental  qui, pour  l'essentiel, est celui de ces débuts ; l'autre thème est politique, social et éthique. Les premières pièces expriment surtout  les sentiments de l'individu et  les  pièces socio-politiques expriment les relations qui lient les gouvernés à leur gouvernant.

            L'amour que chante Lounis n'est jamais un amour heureux. Il n'est pas seulement désenchanté, il est souvent désespéré, cruel, sans raison, il est toujours bloqué dans une impasse dont on ne voit pas très bien quelle force peut le tirer. Celle de ces femmes qu'il semble le plus aimer c'est Louiza ; celle-ci c'est surtout celle que l'on quitte. L'auteur dit que les productions sentimentales de Lounis sont analogues à celles de Si Mohand Ou Mhand. En Si Mohand aussi l'amour n'est jamais comblé. Celle que vous aimez vous échappe toujours d'une façon ou d'une autre.

            Sur le plan de l'éthique*, le poète, en particulier dans les civilisations orales, c'est celui qui élucide, et celui qui voit clair. Le poète devient sage, sociologue et rénovateur de discours efficient. Il interprète les problèmes posés et imposés à la société dont il partage le destin. Dans ce cas Ait Menguellet fait partie de cette génération confrontée à une quête fiévreuse de l'identité. L'auteur soutient que le texte le plus marquant par sa clarté et sa force de dénonciation est (Nekni s warrac n Lezzayer ou Nous les enfants d'Algérie(. On peut reconnaître à Ait Menguellet un don celui de visionnaire. Il a senti très tôt la situation de la jeunesse algérienne, ici réceptacle de toutes les contradictions politiques, sociales et culturelles. Par ailleurs, on peut affirmer que l'ensemble des pièces, qui traitent des problèmes politiques ne sont pas optimistes. La pensée de Lounis aime procédé par couple antithétique et très fréquemment c'est la vérité et le mensonge (Tidett d lekdeb). Et parfois aussi on peut trouver opposer d'autres termes tels que la justice et l'injustice (LHeq d lbaTel). Le poète dit que le système fonctionne d'une manière tel qu'il parle toujours de la justice (LHeq) et pratique toujours l'injustice (LbaTel). La perversité des hommes n'est pas seulement culturelle, c'est une loi de la nature, fait remarquer T.Yacine. A chaque termes est indissolublement lié son contraire, c'est ce qu'affirme Ait Menguellet dans l'un de ses poèmes intitulé ( Si lekdeb Äer tidett ou entre mensonge et vérité(. Mais l'auteur continu de dire en posant les questions suivantes : de quelle valeur serait la vérité si justement n'existait pas son déni dans les faits, de quel poids est la justice si l'opposition effective ne venait pas en rappeler l'imminente dignité ? Encore que Lounis ne s'arrête pas seulement au seuil de la solidarité avec les siens qui sont opprimés par un pouvoir aux visions  machiavéliques du monde. Sur ce  thème, dit l'auteur, Lounis en s'inspirant de  Machiavel,   a composé un de ses poèmes les  plus denses. La pièce poétique  s'intitule (A mmi ou Mon fils(. Ainsi, de toutes les oppressions il en est une plus insupportable que toutes les autres au cœur du poète : c'est celle que subissent sa culture et sa langue. Contre celle-là il clame sa colère, car attenter à la langue d'un peuple c'est attenté à l'âme d' un peuple et celle du poète. Doit-on rappeler, même si l'auteur ne le fait pas dans son ouvrage, qu'Ait Menguellet a été emprisonné en 1985 par les tenants du système jacobin qui ne veulent pas entendre parler de la diversité culturelle et linguistique en Algérie.Seulement, le regard critique de Lounis ne voit uniquement les méfaits des gouvernants, mais aussi il fait allusion aux oppositions politiques, en particulier dans son poèmes ( Ameddaà ou l'aède(. Il a formulé en poète ce problème crucial qui guette bon nombre de pays du tiers monde. Il dit qu'à l'autoritarisme du pouvoir fait face l'autoritarisme des oppositions. Ainsi, toutes les amours sont-elles condamnées, tous les pouvoirs injustes, toutes les formules mensongères.Et si quelque part, le poète exalte la féminité où se fait le chantre de la berbèrité, en réalité il cherche un remède à une frustration séculaire. Ait Menguellet comme Si Mohand, les femmes et la langue sont les noms de sa patrie perdue. Si la notion de la berbérité est le produit de l'histoire récente, l'idée de l'amour n'en fut point. L'auteur dit que, en réponse peut être pour Adolphe Hannoteau, contrairement à l'idée reçue des européens, l'amour a constitué un élément essentiel de la vie dans la société kabyle traditionnelle. De son côté, Ait Menguellet assombrit encore davantage la vision désenchantée et bloquée de l'amour : son amour se résout dans l'impossibilité et parfois dans la mort. Le pessimisme du poète, dit l'auteur a ceci de particulier : ce n'est pas un pessimisme de désespoir, mais de la lucidité. En substance, Lounis dit : mon rôle à moi, poète-chanteur, est de vous éveiller, de vous arracher aux mensonges qui peuvent entraîner votre perte.

 

III/ Conclusion :

            En conclusion, l'auteur dit que Ait Menguellet a obtenu tant de popularité c'est parce qu'il parle à ces auditeurs de leur propre vie, il leur dit leurs rêves, leurs déceptions, leurs amours. S'il fait salle comble à chacune de ces apparitions, ce n'est pas parce qu'on y danse, mais surtout pour ce qu'on y entend. Et là, l'auteur apporte une réponse à la question qu'il se pose tout à fait au début de l'ouvrage : Ait Menguellet est-il chanteur ou poète ? Donc, Ait Menguellet est d'abord un poète ayant un message mais  aussi Lounis  a rénové la chanson kabyle de part une thématique très riche et très variée, il a introduit dans ses chants la guitare, comme  instrument  de  musique moderne à côté, de la flûte et  la Derbouka  traditionnelles. L'auteur soutient  aussi  que,  la chanson est souvent  le mode  d'expression  des  minorités  dominées culturellement.

 

C'est aussi l'instrument de revendication identitaire dont a usé déjà Slimane Azem, Idir, Matoub, Ferhat et tant d'autres comme l'a fait Ait Menguellet. Par ailleurs, la chanson c'est le mode de l'oralité, à laquelle la langue berbère a été vouée tout le temps par l'histoire. C'est dire que même si l'on a des choses à dire et le talent pour les bien dire, il faut, pour être entendu, user de canaux indirects comme la chanson. C'est ce qu'a fait Lounis, car en pays de l'oralité la grande poésie doit passer par ce mode d'expression. Ici, l'auteur nous rappelle que même Youssef Ou Kaci, un poète de la Kabylie ancienne, lorsqu'il déclamait ses poèmes, il se faisait accompagner par des coups sur la (Tigdemt( qui est un tambour de basque des aèdes anciens.

            Enfin, l'auteur soutient que Lounis aura empli une fonction essentielle : inspirer le désir du changement et donner les moyens d'y parvenir, non pas dans le phantasme ou l'agitation vaine, mais dans une lucidité efficace.

           

           

IV/ Conclusion générale :

            Cette étude sur la poésie d'Ait Menguellet qu'a réalisé T.Yacine appelle quelques observations suivantes :

* Durant son analyse, l'auteur n'a envisagé l'étude de la poésie de Lounis que sur le plan sémantique. Ceci limite cette étude à une interprétation générale de ces pièces poétiques dont l'interprétation ne peut être que diverse. On sait que le propre d'un poème et d'admettre plusieurs sens et interprétations possibles.

* L'auteur a qualifié la femme du poème « Louiza »   de la plus aimée, le poème «  le fossoyeur » de plus sombre, le poème « mon fils » est qualifié de plus dense et le poème « nous les enfants d'Algérie » de plus marquant par sa clarté et sa force de dénonciation. Ainsi l'auteur a essayé  à chaque fois de trouver des superlatifs dans la poésie de Lounis. Or, on sait que chaque poème est un réceptacle de sens. Il serait mieux de délimiter des ensembles de poèmes qui se rapprochent par le sens qu'ils véhiculent. L'auteur pour respecter son axe binaire d'analyse en a délimité deux thèmes principaux ce qui réduit beaucoup le pouvoir de l'interprétation des pièces poétiques.

* L'étude sur le plan de la métrique de la poésie de Lounis est soigneusement évitée pour ne pas  ouvrir un autre front d'analyse beaucoup plus complexe et qui intéresse plus les milieux universitaires que les simples lecteurs.


Retour en haut

Numéro 6    Mai 2001                                                                                        

Le Poème:

 

ADLIS N WAƐLI (2)                     

tukkist seg ungal  « tagrest urɣu »

 Ɛmer Mezdad

     ayamun 2000

Awi-d talwit tawant aman fiḥel idim ad hennin At-Ufella

taqrart tin teǧǧa tafat ggten imeṭtawen ţmermiɣent wallen

seg warrac-nneɣ ifukken.

I widak-a  i  ɣ-ed-yeggran anida-t webrid ?

d asawen neɣ d akessar yuzzel wawal gar-asen

yesna-ten yesdukkel-iten

d tafat neɣ d tillas d ilem neɣ d tacert d azemmur neɣ d tiɛffert

gren tiɣri deg iciqer yal aẓru acu i sen-ed-yeqqar

taḍsa teggugem  taɣect temḥa izri yebbeḥbeḥ  yedderɣel umeslay

amzun yemmut usirem.

ɣelluy yurew-ed tanekra ziɣ tannumi d tinebgit

tinzar ur nzint ɣas ccucfent telkin deg uqerru

ǧǧan imetman imi ɣas nerra tablaṭ i ugerzi i

akken ad yeddubbez laẓ yerran iẓerman d iḍan yesseglafen

ɣas mmaren-d yizan  ɣef tmira-nneɣ

tcudd taleɣt tbudert  neṭtef asagem neswa

yis-s i ɣ-ed-yeţţuɣal usebreq deg wul nebda neâtâtagem-ed iseɣ

akal yessexdam wemdan di taggara a-t-yesser

nebda ambiwel yuɣal d tikli

ddac ddac tinna n tyaziṭ neâtâtu-ât

tin n tsekkurt ur as-nezmir 

win twet tderrit yesfezwi yekker

amuttuḍ  yeggaren taqejjirt ad yeɣli ad yekker

anagar tameâtâtant ur nbubb asafar wama tudert nezmer-as

ɣas asagem daɣen ÞÞan-t waman fad tura nessen-as

ɣas akufi ulac deg-s ired laẓ nesber-as

asurif ɣer zdat takmamt neddem-iât

asurif ɣer deffir asegres ɣef yimawen

nenna-d agerjum yuɣal d lɣiḍa mi s-tekkes txellalt yebbeḥbeḥ

suḍ neɣ qim yennejla wawal yennejla usuɣu

lmal agugam yegzem ujenwi neɣ ahat d buberrak ?

Nenna-d tuzzel teɣri gar-asen tiɣri yeddan di tsusmi

ur tessin imi  ur tezgil tizi

urǧan awal ad d-yuɣal  anagar ass-en  mi   yeffeɣ.

Neggra-d  d  at-ur-aẓar at-ur-imawlan at yeɣba wul teɣba tasa

ur nga azal i tferka ur negrareb ɣef taddart

neɣza aẓekka s iḍudan nɣil ad aɣ-teţţu tmeţţant

tudert ad tɣellel  armi d yiwen wass nemmeɣ ad naf talwit

arrac ffin-ed « ddi-ḍan » akken ad ţţun taggara tisfi i ten-yurǧan

eţţu lhemm a-k-yeţţu laẓ fad megren-ten

d tidi i ẓzan di tɣezza tuɣal-asen d akuz

la kkaten deg ifassen-nnsen ata-n rrbeḥ yefferfer

yennejla wissen ma d-yuɣal.

Adrim talwit d tannumi tamussni ziɣ d aɣilif

ur hennan At-Ufella yif-it zellu usekkin wala yir awal deg yimi

leǧruḥ qqazen ḥellun yir awal iga amdun

greɣ tiṭ ɣer tekwaţ ufiɣ taccuyt tennegdam

greɣ tiṭ ɣer tesga n tillas walaɣ tajguţ d agu kan  

am-win  teǧǧa yemma-s

daɣ addaynin d ilem  iɣuraf zḍan takka

tasebbalt  d ukanun wiss anida ar-a nnejlin

abernus nesbur  yeqqel-as uqelmun d akessar

yennegdam  wexxam lsas-ines ɣer igenni

rriɣ-ţ i rregmat ṭeffɣent-ed  d ccna seg uqemmuc-iw

yuɣal yimi d tazulixt

ɛuhdeɣ taḍsa d weslillew agerjum gulleɣ ad yezdew.

At-Ufella d imcumen zemren i yiman-nnsen

zemren i lhemm : ayla-nnsen a-t-id-kksen

ɣas ulamma ger ifassen uwaɣzen.

D imcumen At-Ufella zzux tirga ɣur-sen d aqlaqal

d imcumen teâtâten tizedla tuɣmest-n-temɣart

âtâteẓgen tiẓiwci ayefki-ines d asafar

temẓi dayen ur teţfakka ţţawin-t-id di teylewt ubeḥri

âtciddin-t-id s iciddi ibezḍan fleggu tisemmamin : d abazin !

zemren i laẓ tawant âtgellden fell-as arraw idurar.

A yi-iɣaden d imezzuɣar tella tuggdi fell-asen

ad ugaren aydi ţemrit tella tuggdi fell-aneɣ ma ǧǧan-aɣ

ad sseglafen iḍ d wass ad ɣilen d nekkni i d ssebba-nnsen

i-mi i d-ggran ger iberdan d igujilen ad aɣ-qqlen d tamurrejt

ad ččen fell-aɣ tibeɣwit yak ssnen ansi nteffeɣ

ssnen ansi  nkeččem anagar egma-k ma yezmer-ak

d iggig yentan ger yiccer d weksum uggadeɣ fell-asen fell-aneɣ

ad aɣ-yefreq webrid  akken i ɣ-icudd zik-nni

uggadeɣ ad aɣ-ssawalen  s yisem n tmara

ad temhu tegmaât dayen acu ma neqqim akka d atmaten

am-winna yeqqden yejji.

Sarmeɣ-awen asirem-nniḍen asirem n taḍsa ur d win n imeṭtawen

ad yezgu yebreq yeẓri ad uraren wawalen

ad tegget tmussni  ad ternu tgella ad d-nerr anehhit yis-sent.

 

 

 

Retour en haut

                                                                   

Adresse de messagerie électronique :ayamun2@Hotmail.com                    

Adresse Web:       www.ayamun.com

Retour en haut

Retour au titre

@Copyright ayamun 2001
Dernière révision : 19 Mai 2001